Начало / Новини / Новини и събития

   
Научна конференция с международно участие „Логопедията с поглед към бъдещето"

В Аулата в Ректората на Софийския университет официално бе открита научната конференция с международно участие „Логопедията с поглед към бъдещето". Двудневният форум е посветен на 135-годишнината от създаването на Алма матер и на 3-годишнината от създаването на катедра "Логопедия" към Факултет по науки за образованието и изкуствата.

Наградиха призьорите в конкурса „Млад предприемач в науката“ по време на „Европейски ден на предприемача – 2023“

"Изкуственият интелект и зелените политики в помощ на предприемачеството" събра експерти, представители на финансиращи и обучаващи институции и 13 младежки стартъпа.

Международна научна конференция „Климентови дни-2023 60-години Биологически факултет“

В Конферентен комплекс на Парк-хотел Москва, София се провежда Международна научна конференция „Климентови дни-2023 60-години Биологически факултет“. Събитието ще продължи до 11 ноември 2023 г.

Трети университетски симпозиум „Социалната педагогика в ХХІ век“

В Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет се провежда Трети университетски симпозиум „Социалната педагогика в ХХІ век“. Академичният форум се организира от катедра „Социална педагогика и социално дело“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата и е посветен на 135-та годишнина на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Венецуелският писател Хуан Карлос Мендес Гедес гостува на Катедрата по испанистика

Набиращият все по-голяма популярност латиноамерикански писател Хуан Карлос Мендес Гедес гостува на Катедрата по испанистика към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, за да представи творчеството на носителя на Наградата „Сервантес“ за 2022 г. – поета Рафаел Каденас.

Среща на координаторите от международните отдели на университетите от Мрежата на европейските столични университети

В периода 6-8 ноември 2023 г. Софийският университет е домакин на среща на координаторите от международните отдели на университетите от Мрежата на европейските столични университети (UNICA). Създадена през 1995 г., тази група обединява ръководители и служители, споделящи информация и иновативни подходи за интернационализацията в университетите.

Национален семинар за обучението по португалски език и португалоезични литератури и култури в средния и висшия курс в България

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе Национален семинар на тема: „Обучението по португалски език и португалоезични литератури и култури в контекста на партньорството в преподаването на чужди езици и култури във висшето и средното образование в България“.

Деканът на Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет проф. Милен Замфиров, д.н. беше избран за втори мандат

На Общо събрание, проведено на 31 октомври 2023 г., със 101 гласа „за“ проф. Милен Замфиров беше избран за декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата за втори мандат.

Фотоизложба „60 години Геолого-географски факултет, Специалност „Геология"- студенти, преподаватели, служители"

В Централното фоайе в Ректората беше официално открита фотоизложбата „60 години Геолого-географски факултет, Специалност „Геология"- студенти, преподаватели, служители". Експозицията е част от събитията, с които се отбелязва 60-годишнината на Геолого-географския факултет на Софийския университет.

Кандидатстудентска борса в Разград

Екип от сектор „Прием на студенти“ на Софийския университет участва в „Кандидатстудентската борса“ в Разград. Събитието се провежда в Общинския културен център в града.

Академичен дебат на тема „Фигури на аза и природна среда в епохата на Просвещението“

На 2 ноември 2023 г. в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе академичен дебат на тема „Фигури на аза и природна среда в епохата на Просвещението“. Събитието се организира от Катедрата по романистика (Факултет по класически и нови филологии) и Катедрата по история на философията (Философски факултет).

In memoriam

На 6 ноември 2023 г. ни напусна проф. Ивайло Дичев. Дългогодишен преподавател в специалност „Културология“ и ръководител на магистърска програма, той създаде школата по културна антропология в Софийския университет.

Поклонението ще се състои на 10 ноември 2023 г. от 11.00 часа в църквата "Св. Седмочисленици", гр. София.

Национална конференция „Към трансформиращо неформално образование в България“

Центърът за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО) към Факултета по педагогика е домакин на заключителното събитие от календара на ежегодно организираната Национална конференция на неформалното образование на тема „Към трансформиращо неформално образование в България“.

Денят на народните будители беше отбелязан с концерт-спектакъл в Софийския университет

На 2 ноември 2023 г. 144 Средно училище „Народни будители“ в партньорство с Факултета по педагогика отбелязаха с голям концерт – спектакъл Деня на народните будители в Аулата на Софийския университет.

Проф. д.пс.н. Соня Карабельова беше преизбрана за декан на Философския факултет на Софийския университет

На Общо събрание, проведено на 27 октомври 2023 г., проф. д. пс. н. Соня Карабельова бе преизбрана за декан на Философски факултет на първо гласуване със 138 гласа от 145 гласували от редовно регистрираните членове на Общото събрание.

Лаборатория „Дигитализация и документално наследство“ беше открита в Университетската библиотека

На 31 октомври 2023 г. в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ беше открита Лаборатория „Дигитализация на документалното наследство“ (Дигитален център). Тя е изградена и пусната в експлоатация по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.

Представяне на изданието „Културното наследство като ресурс за местното развитие“

На 31 октомври 2023 в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ (преподавателска читалня) беше представено изданието на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ със заглавие „Културното наследство като ресурс за местно развитие“ с автор проф. Желю Владимиров.

Високотехнологична Лаборатория за космически науки бе открита във Физическия факултет на Софийския университет

В навечерието на Деня на народните будители бе открита напълно реновираната Лаборатория за космически изследвания „Проф. Стефан Александров“ към Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Инициативата е безвъзмездно финансирана от „ЕндуроСат“, световен лидер в сферата на наносателитите и космическата инфраструктура.

С академично събитие на тема: „Едно ново начало преди един век“ в Софийския университет беше отбелязана 100-годишнината на дипломатическите отношения между България и Република Турция

През 2023 г. се навършва един век от установяването на официални дипломатически отношения между България и Република Турция. За отбелязването на годишнината Университетският център за регионални изследвания и анализи и Центърът за върхови постижения "Наследство БГ" организираха академично събитие на тема: „Едно ново начало преди един век“ с участието на специалисти от Софийския университет.

Проф. д-р Гергана Петкова е новият декан на Факултета по класически и нови филологии

На общо събрание, проведено на 27 октомври 2023 г., проф. д-р Гергана Петкова беше избрана за декан на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Представяне на монографията на гл. ас. д-р Радея Гешева „Енигми и парадигми при някои италиански писателки от ХХ век“

На 25 октомври 2023 г. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе представена книгата на гл. ас. д-р Радея Гешева „Енигми и парадигми при някои италиански писателки от ХХ век“.

Преподаватели от Катедра „Визуални изкуства“ с награди от национални и международни изложби

Тази година се състоя за пети пореден път Биенале за изобразително изкуство „Тенец“, посветено на творчеството на Йордан Радичков и организирано от Община Монтана и Съюза на българските художници. От Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата участваха проф. дн Лаура Димитрова, проф. д-р Бисера Вълева, гл. ас д-р Цвета Петрова и гл. ас. д-р Красимира Дренска.

За поредна година Софийският университет намира място в две от най-престижните международни класации

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е класиран на 401-500 място в областта на физическите науки в Глобалната класация на академичните дисциплини за 2023 г. на Шанхайската класация, оповестена на 27 октомври 2023 г.

Научна конференция „Четения в памет на проф. дин Цветана Георгиева: история и антропология“

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се провежда научната конференция „Четения в памет на проф. д.и.н. Цветана Георгиева: история и антропология“, организирана от Катедра „История на България“ на Историческия факултет. Научният форум ще продължи до 28 октомври 2023 г.

Учени от Биологическия факултет участваха в четвъртата международна конференция Global Genome Biodiversity Network (GGBN)

В периода 17 – 20 октомври 2023 г. ръководителят на научна група Алгология по проект SUMMIT водещият учен доц. д-р Благой Узунов и членовете на групата проф. дбн Майя Стойнева и ас. Кристиан Иванов от Биологическия факултет на Софийския университет участваха в четвъртата международна конференция Global Genome Biodiversity Network (GGBN), която се проведе в Universidad Autónoma de Aguascalientes (Мексико).

Факултетът по науки за образованието и изкуствата проведе научно-практическа конференция с международно участие

На 26 и 27 октомври 2023 г. Факултетът по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет проведе Четвърта научно-практическа конференция с международно участие на тема: „Образование и изкуства: традиции и перспективи“.

Водещи изследователи от България и чужбина обсъждат трансформацията и развитието на медиите и комуникацията на конференция, организирана от ФЖМК

За четвърта поредна година Факултетът по журналистика и масова комуникация организира Международна научна конференция "Комуникацията и медиите на XXI век". Темата на конференцията през 2023 г. е "Media and Communication: Tranformations and Development in the Digital Age".

Форумът тази година се провежда онлайн в платформата Microsoft Teams на 26 и 27 октомври 2023 г.

Freshers Days - Дни на първокурсника в Софийския университет

В края на септември и в началото на октомври 2023 г. със специално организирани събития студентите от горните курсове в Софийския университет "Св. Климент Охридски" посрещнаха своите колеги първокурсници в част от факултетите.

Лекция на проф. Дейвид Дж. Бирнбаум „Digital editions are databases, too“

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Дейвид Дж. Бирнбаум изнесе лекция на тема: „Digital editions are databases, too“. Събитието бе организирано от Катедрата по кирилометодиевистика при Факултета по славянски филологии.

Форум, посветен на „Социалното и образователно включване на бежанци – академични дискусии“

На 24 октомври 2023 г., в Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, за втора поредна година се проведе Форум, посветен на „Социалното и образователно включване на бежанци – академични дискусии“.

Проф. д-р Веселина Вълканова беше преизбрана за декан на Факултета по журналистика и масова комуникация

На общо събрание, проведено на 24 октомври 2023 г., проф. д-р Веселина Вълканова беше преизбрана за декан на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на първо гласуване с 34 гласа "За".

Препълнена зала посрещна проф. Христо Пимпирев по време на събитие, организирано от Бургаския филиал на Софийския университет

Препълнена зала посрещна в Бургас обичания полярен изследовател и преподавател по геология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Христо Пимпирев. Той гостува в морския град по покана на Бургаския филиал на Алма матер и Община Бургас, за да представи книгата си „Антарктическият стопаджия“, написана в съавторство с журналистката и фотограф Иглика Трифонова.

Срещи на кандидатите за ректор с академичната общност

На 23 октомври 2023 г. съгласно чл. 28, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Кандидатите за Ректор огласяват своите програми пред академичната общност, както и пред Общото събрание.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ съобщава, че на 22 октомври 2023 г. след тежко боледуване ни напусна гл. ас. д-р Сирма Данова (1984 – 2023).

Опелото ще се извърши на 26 октомври 2023 г. (четвъртък) от 13 часа в храм „Света Богородица – Животворен Източник“, кв. „Подуяне“, погребението ще се извърши от 15 часа на Централни софийски гробища, нов парцел.

Софийският университет "Св. Климент Охридски" и Университетът Izmir Kâtip Celebi ще подпишат споразумение за сътрудничество

Софийският университет "Св. Климент Охридски" и Университетът Izmir Kâtip Celebi University, Измир, Турция, ще подпишат споразумение за сътрудничество в областта на математиката и информатиката. Подписването на рамково и Еразъм+ споразумение бе инициирано след визита на турските колеги от Izmir Kâtip Celebi University в Софийския университет по покана на Факултета по математика и информатика.

Дезинформацията е “презаредена”, но и “оръжията” срещу нея се усъвършенстват

Около този извод се обединиха участниците в Международната научна конференция „Дезинформацията: презареждане“, която се проведе на 20 октомври 2023 г. в София. Форумът събра изследователи от различни държави и научни полета, които обсъдиха предизвикателствата, пред които дезинформацията изправя журналистиката и медиите, науката, политиката и обществата ни.

Доц. д-р Ваня Божилова е новият декан на Факултета по педагогика на Софийския университет

На Общо събрание, проведено на 3 октомври 2023 г., за декан на Факултета по педагогика беше избрана доц. д-р Ваня Божилова. На събранието бяха издигнати две кандидатури – на доц. д-р Ваня Божилова и на проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова. Доц. д-р Ваня Божилова беше избрана с 34 гласа от общо 51 гласували от редовно регистрираните членове на Общото събрание.

Четири са кандидатурите за ректор на Софийския университет

Според процедура, приета от Академичния съвет на Софийския университет, в 17.00 часа на 20 октомври 2023 г. изтече срокът за издигане на кандидатури за Ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Посланикът на Република Италия в България гостува на специалност "Италианска филология"

На 18 октомври 2023 г. във Втора заседателна зала се проведе традиционната среща на студенти и преподаватели от специалност "Италианска филология" с Н. Пр. г-жа Дж. Дзара, посланик на Република Италия в България.

Факултетът по журналистика и масова комуникация разполага с новооборудвано студио по преса, онлайн медии и книгоиздаване

Във Факултета по журналистика и масова комуникация официално бе открито студио за практическо обучение по журналистика, онлайн медии и книгоиздаване, оборудвано с висок клас станции, дарение от Съюза на печатарската индустрия в България и Полиграфическа група „Демакс“.

Проф. д-р Мира Маркова бе преизбрана за декан на Историческия факултет

На Общо събрание, проведено на 17 октомври 2023 г., проф. д-р Мира Маркова бе преизбрана за декан на Историческия факултет с 59 гласа от 75 гласували от редовно регистираните членове на Общото събрание.

Доц. д-р Атанас Георгиев беше преизбран единодушно за декан на Стопанския факултет

На Общо събрание, проведено на 17 октомври 2023 г., доц. д-р Атанас Георгиев беше избран единодушно от 54 делегати за втори мандат като декан на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доц. д-р Атанас Георгиев беше единствен кандидат за декан в отчетно-изборното събрание на факултета. В своя отчет пред Общото събрание доц. Георгиев отбеляза, че успехите, отчетени в доклада за мандата 2019 – 2023 г., са дело на цялата общност на Стопанския факултет.

Изложба „Бижута в капан“ в галерия „Алма матер“

От 16 октомври 2023 г. галерия „Алма матер“ е домакин на изложбата „Бижута в капан“ с автор Пьотр Швец, професор и заместник ректор на Университета „Магдалена Абаканович“, Познан, Полша.

Преподаватели от Департамента по спорт организираха заключителната среща по проект PULSE

Заключителната среща по проект PULSE - Physical EdUcation Learning e-Platform for exerciSing at homE, се осъществи на 7 октомври 2023 г. в Парк хотел "Москва". Проектът е финансиран от Европейската комисия чрез механизма Erasmus+ в изпълнение на Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“, сектор „Училищно образование към Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

Национална научна конференция с международно участие „Да разкажеш Индия: традиции, подходи и посоки”

По повод 40-годишнината от създаването на специалност „Индология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна тридневна национална конференция под наслов „Да разкажеш Индия: традиции, подходи и посоки“. В събитието участват гости от Австрия, Белгия, Индия, Норвегия, Полша, Русия, Унгария, Хърватия, както и възпитаници на специалността, преподаващи в университети в Германия, Канада и САЩ, и др. Почетен гост участник на форума е именитият норвежки изследовател в областта на религиите и философските системи на Индия проф. Кнут Якобсен от Бергенския университет.

Проф. д-р Климент Найденов бе преизбран за декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет

Общото събрание на Геолого-географския факултет проведе редовно отчетно-изборно събрание на 11 октомври 2023 г. За декан на факултета бе преизбран проф. д-р Климент Найденов, като от 95 регистрирани членове положително гласуваха 86.

Нобеловата награда по физика за 2023 година и приносът на проф. Иван Христов от Софийския университет

Нобеловата награда за физика за 2023 г. беше присъдена на Пиер Агостини, Ференц Краус и Ан Л'Юлие “за експериментални методи, които генерират атосекундни светлинни импулси за изследване на динамиката на електроните в материята”. Чл.-кор. проф. дфзн Александър Драйшу, ръководител на катедра „Квантова електроника“ към Физическия факултет на Софийския университет разказва как да разбираме това кратко съобщение и какъв е приносът на проф. Иван Христов от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Специалност „Немска филология“ отбелязва своята 100-годишнина

В Аулата се проведе тържествено откриване на международна научна конференция, посветена на 100-годишнината на специалност „Немска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

"Българска връзка" в италианското антифашистко движение между двете световни войни през XX в.

На 10 октомври 2023 г. Университетският център за регионални изследвания и анализи (УЦРИА) организира публична лекция на проф. Ричард Босуърт, която беше посветена на темата Giovanni Amendola. The 'Perfect Anti-Fascist' and the obscuring of his relationship with Cornelia Pavlova, Bulgaro-French journalist. В ауд. 21А на Историческия факултет гостът запозна слушателите с личността на Корнелия Павлова, която е играла важна роля в живота на един от най-изтъкнатите антифашисти в Италия – Джовани Амендола.

Франкофонски правни дни

Софийският университет е домакин на Франкофонските правни дни, които Юридическият факултет на Алма матер, заедно с Посолството на Франция и Френския институт в България, организира за пети път. В рамките на два дни в Ректората на Софийския университет се провежда международната конференция на тема „Право и революции“.