Начало / Новини / Новини и събития

   
Юбилейна изложба, посветена на 100-годишнината на специалност "Немска филология" и на нейния основател проф. д-р Константин Гълъбов

В Централното фоайе в Ректората бе открита юбилейна изложба, посветена на 100-годишнината на специалност „Немска филология в Софийския университет и на нейния основател проф. д-р Константин Гълъбов.

XV Международна научна конференция на Департамента по спорт

На 6-ти октомври 2023 г. в парк-хотел "Москва" се проведе XV Международна научна конференция на Департамента по спорт на Софийския университет. С доклади участваха повече от 70 специалисти от различни области, свързани със спортната наука, в четири научни направления.

Изследователи от Алма матер за поредна година са сред първите два процента най-добри учени в света

22 учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ са сред първите два процента най-добри учени в света за 2023 година съгласно известната като Станфордска класация.

Международна конференция “Култура, инфраструктура, мобилност”

В Конферентната зала в Ректората на Софийския университет се провежда Международната конференция “Култура, инфраструктура, мобилност”. Научният форум ще се проведе от 9 до 11 октомври 2023 г. Той събира утвърдени и млади изследователи, за да анализират модерната технологична инфраструктура и нейните социални и културни смисли в интердисциплинарна перспектива.

Енергията на бъдещето: науката зад термоядрения синтез бе представена на European Fusion Teacher Day 2023

Учени от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ представиха основите на физиката на плазмата и увод в принципите на термоядрения синтез пред учители в рамките на European Fusion Teacher Day 2023.

Гл. ас. д-р Калина Пачеджиева взе участие в международната конференция Eurasian grassland conference 2023

В периода 25 – 29 септември 2023 г. гл. ас. д-р Калина Пачеджиева от Биологическия факултет и член на научната група „Биология на паразитни растения“ с водещ учен доц. д-р Любен Загорчев по проекта SUMMIT, взе участие в международна конференция Eurasian grassland conference 2023 на работната група European dry grasslands (EDGG).

Научна конференция "Азербайджан - кръстопът на Европа и Азия"

В Центъра за източни езици и култури към Софийския университет се провежда двудневна научна конференция "Азербайджан - кръстопът на Европа и Азия", организирана от Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Центъра за азербайджански език и култура и Катедра „Тюркология и алтаистика“. Събитието е посветено на 10-годишнината от основаването на Центъра за азербайджански език и култура.

Изложба на преподаватели от Факултета по изкуства на Нишкия университет, Сърбия, в галерия „Алма матер“

От 5 октомври 2023 г. галерия „Алма матер“ е домакин на изложбата „Творби върху хартия“ II на преподаватели от Факултета по изкуства на Нишкия университет, Сърбия.

Геолого-географският факултет отбелязва своята 60-годишнина

В Аулата в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе официалното откриване на Международната конференция „Advances in geosciences for smart transformation“, организирана от Геолого-географския факултет по повод няколко годишнини: 135-годишнината на Алма матер, 130 години от първата лекция по геология 125 години от първата лекция по география, 60-годишнината от основаването на факултета и 50-годишнината от основаването на катедрите „„Ландшафтна екология и опазване на околната среда“, „Климатология, хидрология и геоморфология“ и „География на туризма”.

Студентската група „Лингвакорд“ участва в първото издание на Фестивала за вокално изкуство „Аура“

На 30 септември 2023 г. Студентската група „Лингвакорд“ към Факултета по класически и нови филологии участва в първото издание на Фестивала за вокално изкуство „Аура“.

Центърът за азербайджански език и култура бе представен на Езиковия панаир

Центърът за азербайджански език и култура към Софийския университет участва на традиционния Езиков панаир, проведен на 30 септември 2023 г. на площада пред Народния театър "Иван Вазов". Събитието се организира от Представителството на Европейската комисия в България и с него се отбелязва Европейския ден на езиците.

INSAIT с втори исторически пробив на световен форум за изкуствен интелект

Институтът INSAIT към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ направи втори исторически пробив на световен форум в сферата на изкуствения интелект в рамките на месец.

Подписан е меморандум за сътрудничество в разпространението на знания по интелектуалната собственост и технологичен трансфер

На 27 септември 2023 г. Патентното ведомство на Република България, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) подписаха Меморандум на сътрудничество в областта на обучението и разпространението на знания по интелектуалната собственост и технологичен трансфер.

Тържествен концерт по повод 135-та годишнина от създаването на Софийския университет

В зала „България“ се състоя тържественото честване на 135-та годишнина от създаването на Софийския университет и концерт на камерен ансамбъл „Софийски солисти“ под диригентството на проф. Пламен Джуров.

Тържествено откриване на новата академична 2023/2024 година във факултетите на Софийския университет

След празничното шествие, с което Софийският университет „Св. Климент Охридски“ откри своята 135-та академична учебна 2023/2024 година, във факултетите на Софийския университет се състояха тържествени церемонии, с които беше поставено началото на академичната година, а първокурсниците получиха студентските си книжки.

Изложба по повод 135-годишнината на Софийския университет

На 2 октомври 2023 г. по повод 135-та годишнина на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ историята на Алма матер бе разказана в разположената в Централното фоайе на Ректората изложба на Музея за история на Софийския университет, Университетския архив и Университетска библиотека.

Изложба „АРТ-еко 2023“ в галерия ФНОИ

От 2 октомври 2023 г. галерия „ФНОИ“ във Факултета по Науки за образованието и изкуствата е домакин на изложбата „АРТ-еко 2023“.

Катедрата по Романистика и нейните партньори и съмишленици подкрепиха франкофонията на Езиковия панаир на ЕК

На 30 септември 2023 г. на площада пред Народния театър „Иван Вазов“ в София се проведе вече традиционният Панаир на езиковото разнообразие, организиран от Европейската комисия в България. В рамките на това представяне широката публика имаше възможност да се запознае с езиковото богатство на Европа, да разговаря с представители за различните езици и да оцени по достойнство важността на многоезичието в днешния глобален свят и в европейския контекст.

С празнично шествие Софийският университет „Св. Климент Охридски“ откри своята 136-та академична учебна 2023/2024 година

В празничната за Софийския университет „Св. Климент Охридски“ нова академична година с шествие Алма матер за пореден път напомни на днешна България, че академичната идея и академичната общност винаги ще бъдат стожер на общественото развитие и напредък. В шествието всички заедно - ръководството на Университета, преподаватели, студенти и служители, демонстрираха авторитета на една институция и достойнството на една общност. Към шествието се присъединиха президентът на UNICA проф. Сорин Кострейе и председателят на ВОН-КНСБ проф. д-р инж. Лиляна Вълчева, ученици и учители от двата лицея на Софийския университет.

Седмица на Алианса Transform4Europe в Галерия „Алма Матер“

Като част от програмата на Седмицата на Алианса "Трансформация за Европа" (Transform4Europe), домакин на която беше Софийският университет, на 29 септември 2023 г. в галерия "Алма Матер" се откриха изложбите „Пулсът на времето. 135 години Софийски университет“ и City Being.

Европейска нощ на учените 2023 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

От 29 до 30 септември 2023 г. в различни сгради на Софийския университет се проведе Европейска нощ на учените 2023 г. Събитието се състоя още в Пловдив, Русе, Бургас, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Габрово, Силистра, Видин, Разград и Тараклия (Молдова). През тази година мотото на Европейската нощ на учените е „Науката и иновациите са ключ към желаното бъдеще“. Събитието, чийто организатор е Центърът за технологии на информационното общество към Софийския университет, се провежда по Проект 101061564 – K-TRIO–HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01, финансиран от Европейския съюз по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на програма „Хоризонт Европа“.

„Силата на знанието“ - Европейски ден на езиците и Ден на отворените врати в катедра „Японистика“

На 26 септември 2023 г. в сградата на Центъра на източни езици и култури се проведе ежегодния ден на отворените врати на катедра „Японистика“, тази година под надслов „Силата на знанието“. Събитието протече при висок интерес на студенти и приятели на японската култура.

Заключително събитие по проект "Модерн-@"

В зала „Дом на Европа“ в Представителството на Европейската комисия в България се проведе заключителната конференция по проект BG05M2OP001-2.016-0018 „Модерн-@“: Модернизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема”, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Международно признати учени гостуват в Софийския университет

В Централното фоайе на Ректората на Софийския университет бяха проведени дискусии с участието на проф. Майкъл Байръм и проф. Мартин Барет – едни от най-известните европейски учени, изследващи междукултурната комуникация, демократичното гражданство и висшето образование. С поредица от публични и затворени дискусии, те ще допринесат за разбирането на въпроси като връзката между качеството на образованието и класациите на висшите училища, пътя към високите научни постижения, предизвикателствата пред висшето образование в междукултурна среда, ценностите за образованието на бъдещето и други.

Посещение на доц. Загорчев в Центъра за опазване на растителното разнообразие, Сен Пиер, о-в Реюнион

В периода 18 – 22 септември 2023 г. доц. дбн Любен Загорчев, водещ учен на научна група 3.1.8. „Растителни паразити“ по проект SUMMIT, бе на посещение в лабораторията AMAP lab – botAnique et Modélisation de l’Architecture des Plantes et des végétations на д-р Робин Путо, Център за опазване на растителното разнообразие, Сен-Пиер, о-в Реюнион (Френска задморска територия).

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Общинският културен институт „Научно-образователен детски център „Музейко“ сключиха меморандум за сътрудничество

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и доц. д-р Ия Петкова, директор на Общинския културен институт „Научно-образователен детски център „Музейко“, сключиха меморандум за сътрудничество в подготовката и реализацията на културни, научни и образователни формати. На официалната церемония, която се състоя в Ректората на най-големия български университет, присъства и зам.-кметът по култура, образование, спорт и младежки дейности на Столичната община Мирослав Боршош.

Европейската нощ на учените 2023 в Софийския университет е посветена на 135-годишнината на Алма матер

В БТА се състоя пресконференция на Центъра за технологии на информационното общество към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по повод Европейската нощ на учените 2023 - 29 – 30 септември 2023 г. (Проект 101061564 – K-TRIO–HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01, финансиран от Европейския съюз по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на програма „Хоризонт Европа“). Участници в пресконференцията бяха доц. Калин Калинов, Албена Антонова, доц. Владимир Божилов, Марин Пандев, Марио Филипов, Петър Теодосиев, Пенка Лазарова, доц. д-р Петко Недялков.

Историческият факултет беше домакин и организатор на първото издание на Софийско нумизматично училище

Първото издание на Софийско нумизматично училище (Sofia Numismatic School) се проведе в периода 12-16 септември 2023 г. Участие взеха 16 млади изследователи и 9 международно наложени лектори, учени с експертиза в областта на нумизматиката от Белгия, България, Германия, Гърция, Румъния и др. По този начин София се нарежда сред световните центрове на нумизматични проучвания като Виена, Рим и Атина, където такива училища са институционализирани.

Кръгла маса, посветена на 800-годишнината на Султан Байбарс се проведе в Центъра за източни езици и култури

В кабинета по казахски език, история и култура в Центъра по източни езици и култури към Софийския университет по инициатива на посолството на Казахстан се проведе кръгла маса, посветена на 800-годишнината на Султан Байбарс – исторически герой на Република Казахстан. Събитието бе организирано от Научно-образователния и културен център „Ал–Фараби“ с подкрепата на Катедра „Тюркология и алтаистика“.

Фондация „Александър С. Онасис“ подкрепя специалност „Новогръцка филология“

От началото на академичната 2023-2024 г. специалност „Новогръцка филология“ към Факултета по класически и нови филологии отново се радва на сътрудничеството с Фондация „Александрос С. Онасис“ за популяризирането и развитието на обучението по новогръцки език и култура в Софийски университет.

Седмица на Алианса „Трансформация за Европа“ в София

От 26 до 30 септември 2023 г. Софийският университет е домакин на Седмицата на Алианса „Трансформация за Европа“, по време на която представители на партньорските университети ще дискутират въпроси на докторантското обучение и съвместните докторски програми, както и предизвикателствата пред висшето образование. Ще се проведат съвместни докторантски курсове, а студенти по изобразително изкуство от Софийския университет и Университета на Силезия (Полша) ще работят в рамките на пленера „Памет и архитектура“.

Цикъл лекции на проф. Орлин Велев от университета на Северна Каролина

Гост на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ по проект Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer (SUMMIT) е проф. Орлин Велев от университета на Северна Каролина, NC State University. Той е назначен като гост-професор за периода 18 септември – 5 ноември 2023 г. в изпълнение на дейностите, включени в програмата на научна група 3.1.7 „Функционални материали“ с водещ учен проф. Тони Спасов.

Преподаватели от Философския факултет участваха в Глобалния форум по публично управление в Сеул

Проф. д-р Румяна Коларова, председател на Българската асоциация за политически науки, Катедра „Политология“, и гл. ас. д-р Деница Хинкова от Катедра „Публична администрация“ на Философския факултет на Софийския университет, участваха в Глобалния форум на асоциациите по публично управление.

Проф. Лаура Димитрова и проф. Стефан Алтъков представят изложбата „Истории“ в галерия „Резонанс“

Проф. дн Лаура Димитрова и проф. д-р Стефан Алтъков от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата представят авторската си изложба „Истории“ в галерия „Резонанс“ в град Пловдив от 21 септември до 10 октомври 2023 г.

БНБ пусна в обращение златна възпоменателна монета „100 години Богословски факултет“

От 25 септември 2023 г. Българската народна банка пусна в обращение златна възпоменателна монета на тема „100 години Богословски факултет“. Автор на художествения проект е Светлин Балездров. На гърба на монетата е изобразена сградата на Богословския факултет на Софийския университет. Цената на монетата при пускане в обращение е 1470 (хиляда четиристотин и седемдесет) лева.

За първи път български институт публикува свои изследвания на най-престижната конференция в света за изкуствен интелект

Учени от института INSAIT към Софийския университет ”Св. Климент Охридски” записват имената си до създателите на модела зад ChatGPT, публикуван на същата конференция.

ЦВП „Наследство БГ“ проведе международен курс за напреднали докторанти и млади учени в Несебър

Центърът за върхови постижения (ЦВП) „Наследство БГ“ организира Международен курс за напреднали докторанти и млади учени по византийска епиграфика in situ (Advanced Summer Course ‘Byzantine Epigraphy in Situ’/ BEinSitu) в Несебър в периода 12-15 септември 2023 г.

Българи и румънци създават заедно духовен православен туристически маршрут

Ръководителят на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ чл.-кор. проф. дин Иван Илчев на работно посещение в Букурещ (Румъния) подписа меморандум за сътрудничество и взаимно участие в проекти с The Institute for Advanced Studies in Levant Culture and Civilization Centre of Excellence of the World Academy of Art & Science.

Възпитаник на Физическия факултет e победител в международен конкурс по оптометрия

Михаела Бачева, възпитаник на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, е победител в направление „Научно проучване в сферата на контактните лещи“ на международния конкурс OptiStudent™ Awards.

Национална научна конференция „Българите в огледалото на по-близки и по-съседни съседи – проблеми при изграждане на образа“

В Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет се провежда двудневна Национална научна конференция на тема: „Българите в огледалото на по-близки и по-съседни съседи – проблеми при изграждане на образа“. Научният форум се осъществява по инициатива на чл.-кор. проф. дин Иван Илчев и е по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Софийският университет е класиран на 272-ро място в QS World University Rankings: Europe 2024 и на 17-то в QS Europe University Rankings 2024: Eastern Europe

Софийският университет е на 272-ро място в класацията на университетите QS World University Rankings: Europe 2024 и е сред първите 40% от класираните. Класацията, която се прави за първи път и беше обявена на 20 септември 2023 г., включва 688 университета от Европа.

„Интеграция в алгоритми“ – самостоятелна изложба на Явор Грънчаров

От 18 септември 2023 г. галерия „Алма Матер“ е домакин на „Интеграция в алгоритми“ – самостоятелна изложба на гл. ас. д-р Явор Грънчаров от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

В нова статия публикувана в Nature Machine Intelligence, учени с участие на СУ използват тензорни мрежи за разработката и обучението на агент с изкуствен интелект, който манипулира много взаимодействащи квантови битове информация

През последните няколко години квантовите технологии претърпяха значително развитие, загатвайки за огромния си потенциал в най-различни области. Очаква се квантовите компютри да подобрят редица класически алгоритми, включително за оптимизиране, търсене и сортиране и други; квантовите симулатори вече спомагат за изследване на нови квантови фази на материята; квантовите сензори могат да постигнат несравнима измервателна прецизност, а квантовата криптография осигурява най-стабилните и сигурни протоколи за комуникация, познати на човечеството. Предимството на този нов род технологии пред техните класически аналози се крие в квантовите корелации (наричани от физиците квантово вплитане), и се проявява в явления извън обхвата на класическата физика.

130 години от рождението на акад. Даки Йорданов – създател на Университетската ботаническа градина в гр. Балчик

На 14 септември 2023 г. се навършват 130 години от рождението на акад. Даки Йорданов, създател на Университетската ботаническа градина в гр. Балчик и едно от светилата в българската ботаника и биология.

Ретроспективна изложба на Алберто Моралес "На юг от юга"

В Централното фоайе в Ректората на Софийския университет бе открита ретроспективната изложба на Алберто Моралес „На юг от юга. Аржентинска Антарктика“. Експозицията може да бъде разгледана до 30 септември 2023 г.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 12 септември 2023 г. на 87-годишна възраст ни напусна проф. дфн Петър-Емил Митев, учен с феноменално богата ерудиция, с енциклопедични знания в областта на социалните науки, човек с изключително висок морал и активна гражданска позиция, чийто принос в науката и обществения живот е не само безспорен, но високо ценен от поколения философи, социолози и политолози.

Председателят на парламента на Република Азербайджан посети Центъра за азербайджански език и култура

Председателят на парламента на Република Азербайджан проф. д-р Сахиба Гафарова посети Центъра за азербайджански език и култура към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Визитата на г-жа Гафарова се осъществява по покана на председателя на Народното събрание на България Росен Желязков.

Учени от GATE разкриват доколко онлайн гигантите работят срещу дезинформацията

Изследователите на GATE с първи анализ на изпълнението на ангажиментите на Google, Meta, Microsoft, TikTok и X/Twitter по Укрепения кодекс за поведение относно дезинформацията в България.

Международна конференция „Уязвимост, човешко развитие и кооперативно възстановяване в бурни времена“

От 11 до 13 септември 2023 г. Софийският университет е домакин на годишната конференция на Асоциацията за човешко развитие и способности и възможности за реализация (Human Development and Capability Association / HDCA). Това е първата годишна конференция на Асоциацията, която се организира в страна от Централна и Източна Европа. Темата на конференцията е “Уязвимост, човешко развитие и кооперативно възстановяване в бурни времена" (Vulnerability, human development and cooperative re-building in turbulent times). В събитието ще се включат над 300 участници от 60 страни.

Международен симпозиум "АРТ-еко 2023"

От 29 август до 5 септември 2023 г. в творчески дом "Китен" на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше проведен международният симпозиум "АРТ-еко 2023".