Начало / Образование / Академичен календар

   

Учебна година 2023/2024

 

ЗАПОВЕД № РД 19-270 / 14.06.2023 г.

На основание чл. 39, ал. 2 от Закона за висше образование

НАРЕЖДАМ

учебната 2023/2024 година да протече при следния график на учебния процес

 

I. Зимен семестър

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР ИЗПИТНА СЕСИЯ СВОБОДНИ ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДНИ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

02.10.2023 - 19.01.2024

(15 учебни седмици)

21.01.2024 - 16.02.2024

25.11.2023 г. - Патронен празник

08.12.2023 г. - Студентски празник

от 25.12.2023 г. до 02.01.2024 г. – (коледни и новогодишни празници)

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

04.09.2023 - 29.09.2023

(очни занятия)

06.11.2023 - 02.12.2023

02.01.2024 - 19.01.2024

 

II. Летен семестър

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР ИЗПИТНА СЕСИЯ СВОБОДНИ ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДНИ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

19.02.2024 - 07.06.2024

(15 учебни седмици)

10.06.2024 - 05.07.2024

03.03.2024 г. – Официален празник

от 02.05.2024 г. до 07.05.2024 г. - Великденски празници

01.05.2024 г. - Официален празник

06.05.2024 г. - Официален празник

24.05.2024 г. - Официален празник

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

22.01.2024 - 16.02.2024

(очни занятия)

18.03.2024 - 05.04.2024

17.06.2024 - 05.07.2024

  ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ  
  26.08.2024 - 08.09.2024  

 

 

  • С решение на Факултетните съвети се определя началото на учебния процес за студентите от задочна форма на обучение за ОКС ”магистър” след висше образование.

 

РЕКТОР:

/проф. дфн АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ/