Начало / Наука / Проектна дейност

   

В Софийския университет се изпълняват текущо между 300 и 400 образователни и изследователски проекта, финансирани от различни национални и европейски програми, държавни институции, неправителствени организации и частния сектор.

През 2023 г. Софийският университет получи финансиране в размер на 44 млн. лв. по процедура „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът „Софийски Университет – Маркер за Иновации и Технологичен Трансфер“ (SUMMIT) предвижда провеждане на научни и научно-приложни изследвания в стратегически направления за Университета като природни науки, медицина, математика, компютърни науки, образование, икономика, хуманитаристика, социални науки и психология. Сформирани са 22 научни групи в различни области – материали за зелена енергия и околна среда, изкуствен интелект, климат, време, природни бедствия и рискове, квантова информатика, европейски ценности, социални предизвикателства, дигитално образование, дигитализация на малки и средни предприятия и други. Проектът има продължителност от 42 месеца и ще се изпълнява до 30.06.2026 г.

С целево финансиране към Софийския университет са създадени и функционират като самостоятелни структури Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT и Институт "Големи данни в полза на интелигентно общество" GATE .

 

Годишник на научноизследователските проекти в Софийския университет 2021–2022

 

За повече информация относно изпълняваните в СУ проекти посетете електронната система https://projects.uni-sofia.bg .