Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Net-Zero Lab беше представена в дискусия, организирана от SET_Ind, относно напредъка в приложението на устойчивата енергия в индустрията

   

20.06.2024

 

Индустриалният сектор представлява 25% от крайното енергийно потребление в Европейския съюз (ЕС), 75% от което се генерира от изкопаеми източници. От изключителна важност е да направим индустрията в ЕС по-устойчива и да повишим нейната конкурентоспособност, да интегрираме повече енергийни ресурси, да включим повече електричество и да подобрим топлинното възстановяване.

Събитието „Усъвършенстване на устойчивата енергия в индустрията“ адресира тези теми и много други чрез интерактивни панели, които обединяват европейските проекти:

Събитието се организира от секретариата на SET_IndEU като сателитно събитие на hashtag#INDTech2024 и е част от hashtag#EUSEW2024 Ден на устойчивата енергия.

Гл. ас. д-р Мария Трифонова представи Net-Zero Lab по време на събитието, както и Стопанския факултет, който е ангажиран с прилагането на Европейския стратегически план за енергийни технологии като част от своето членство в Европейския алианс за енергийни изследвания.

Picture4MT

SET-IndEU има за цел да повиши енергийната ефективност и да насърчи използването на устойчиви енергийни източници в преработвателна промишленост на ЕС. Проектът подкрепя Работна група 6 (Ефективно използване на енергията в промишлеността) от Стратегически план за енергийните технологии (SET), като следи изпълнението на Действие 6 за постигане на технологични цели в страните от SET плана. Тази инициатива има за цел да намали интензивността на потреблението на енергия, ресурси и емисии, като същевременно повиши конкурентоспособността.

Европейският алианс за енергийни изследвания (EERA) е сдружение с нестопанска цел, основано на членство, което представлява най-голямата изследователска общност в областта на нисковъглеродната енергия в Европа и е ключов участник в Стратегическия план за енергийни технологии на Европейския съюз. Тя е създадена през 2008 г. от водещи научноизследователски институти с цел разширяване и оптимизиране на научноизследователския капацитет на ЕС в областта на енергетиката. Днес тя обединява повече от 250 организации от 30 държави.