Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Управление и органи

   
feba

 

 

Декан

 

AGEORGIEV-FEBA-2020

 

Доц. д-р Атанас Георгиев

каб. 403

тел. 02 873 83 10
e-mail: ageorgiev@feb.uni-sofia.bg

 

Заместник-декани

 

Списък на деканите

 

Факултетен съвет

 

Общо събрание

 

Учебна комисия на Стопанския факултет

 

Комисия по атестиране на Стопанския факултет

 

Комисия по качеството

 

Студентски съвет

 

Отчетни доклади на деканското ръководство