Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Академични постижения

   
Постижения в научната и образователната дейност на Стопански факултет

 

 

Излезе от печат монографията „Education 4.0 and innovative techniques in teaching“ на доц. д-р Надя Велинова-Соколова

07.04.2022

Доц. д-р Калоян Ганев е автор на статия в Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

12.09.2020

Проф. д.ик.н. Соня Милева е съавтор на глава в новата книга Routledge Handbook of Tourism Cities

31.08.2020

Статия на проф. д-р Десислава Йорданова беше публикувана в списание Sustainability (IF 2.576)

13.08.2020

Нова статия на ас. д-р Деян Радев в съавторство с Изабел Шнабел от Борда на ЕЦБ и Торстен Бек от Cass Business School

15.05.2020

Монография „Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria“ на Катедра „Стопанско управление“ в Стопанския факултет

16.11.2019

Публикувана е статия на проф. дмн Иван Иванов и колеги в Systems & Control Letters

01.11.2019

Излезе от печат сборник на Cambridge Scholar Publishing под редакцията на проф. д.ик.н. Соня Милева и проф. Николина Попова

07.10.2019

Излезе от печат Том 16 (2018) на Годишника на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

23.12.2018

Доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева и проф. д-р Десислава Йорданова са съавтори на статия в Journal of Small Business Management

04.12.2018

За първи път Friday Night Seminar @ FEBA - неформална научна дискусия между докторанти, млади изследователи и преподаватели

13.11.2018

Статия на проф. д.ик.н. Желю Владимиров и проф. Алан Уилямс е публикувана в списание Tourism Management Perspectives (impact factor 1,779)

25.10.2018

Студентите, избрани да участват в програмата University Innovation Fellows на Станфорд, представиха академичния си проект

25.10.2018