Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Проект SCHOLARNET

   

 

[ ENGLISH ] [ Новини ] [ Медийни партньори ] [ Контакти ] [ Кандидатстване ]

[ Екип & Партньори ] [ SCHOLARNET - в сайта на UVSQ ] [ SCHOLARNET - в сайта на FAU ]

 

scholarnet_banner_new

Проектът „Изграждане на изследователски капацитет чрез трансфер на знания и опит, свързани научни изследвания и работа в мрежа“ (SCHOLARNET) има за цел да подпомогне Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ да постигане върхови постижения в областта на икономическите и управленски изследвания, които включват устойчиви иновационни модели в публичния сектор, анализ на разходите, управление на риска на целевите пазари, кризи и устойчивост (институционална устойчивост), изграждане на изследователски капацитет и възпроизводимост на иновативни инструменти чрез изграждане на изследователски мрежи с водещи научни институти в Европа.

Стопанският факултет на СУ „Свети Климент Охридски“ е координатор и има водеща роля в изпълнението на проекта.

Партньори в проекта са:

 

Проектът SCHOLARNET се финансира от Национална научна програма „Европейски научни мрежи“.

 

Една от основните цели на проекта SCHOLARNET е съществено да се засили изследователският капацитет на Стопанския факултет, като се разработи цялостна изследователска стратегия с подкрепата на водещи изследователи от европейски университети. Насочените усилия на участниците в проекта ще подпомогнат създаването на по-голям, по-силен и по-ефективен изследователски капацитет в областта на икономическите и управленски науки: устойчиви иновационни модели в публичните услуги и повишаване на конкурентоспособността на МСП, управление на риска на целевите пазари, модели за институционална конвергенция като фактор за икономическото развитие на новите страни-членки (институционална устойчивост), изграждане на капацитет и възпроизводимост на успешни иновативни инструменти.

Високите постижения в областта на икономическите и управленски изследвания са индикатор за високо качество на изследователската култура. В този смисъл подобреният изследователски капацитет на Стопанския факултет ще се прояви чрез увеличен брой висококачествени или иновативни продукти, увеличено финансиране на научните изследвания, организиране и участие в престижни научни форуми, спечелване на значими научни награди и др.

Проектът ще подпомогне пълноценното използване на пълния потенциал от изследователски капацитет и човешки ресурс, като Стопанският факултет ще се превърне в изследователски център със силно значение в региона. Една от основните цели на проекта е Стопанският факултет да бъде национален референтен изследователски център в областта на икономическите и управленски изследвания, както и да допринесе за изпълнението на Националната стратегия за интелигентна специализация.

Изпълнението на проектните дейности ще подпомогне съхраняването и развитието на трайни партньорства между водещи научни институти в Европа и български институции, предоставящи услуги в сферата на висшето образование.

 

За повече информация, моля да отправяте своите запитвания на: scholar.net@feb.uni-sofia.bg

 

Стратегия за развитие на научния потенциал и научните изследвания в Стопанския факултет за периода 2021 – 2025 и в бъдеще
Документът е създаден по проект SCHOLARNET

 

Новини от SCHOLARNET

Стопанският факултет на СУ отчита успешно изпълнение на проекта SCHOLARNET

01.02.2023

Докторантски семинар с водещи учени от Университета в Кьолн в рамките на проекта SCHOLARNET

23.05.2022

Всички новини