Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Информационни срещи относно възможностите за финансиране на докторанти и млади учени по проект „Докторантска академия за стопански и управленски науки”

   

21.04.2012

 

Управленският екип на проекта „Докторантска академия за стопански и управленски науки” организира информационна среща относно възможности за финансиране на докторанти и млади учени по ОП РЧР. Срещата ще се проведе на 25 април (сряда) от 18.15 ч. в зала 304 в Стопански факултет - бул. Цариградско шосе N125, блок 3, ет. 4.

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски” чрез своя Стопански факултет спечели проекта за финансиране по програма „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, част от ос 3 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът ще подпомогне дейността на докторантите и младите учени от СУ „Св. Климент Охридски” и е на стойност 596179,52 лв.

 

В рамките на проекта докторантите и младите учени ще имат възможност да получат финансиране за следните дейности:

- Допълнителни месечни стипендии за редовни, задочни и свободни докторанти в размер на 120 лв.

- Участие в специализирани лекционни курсове за докторанти;

- Консултации с експерти по икономика и управление;

- Участие в тематични семинари за докторанти и млади учени за обсъждане, обмен и развитие на добри практики;

- Участие в национални докторантски Школи;

- Участие в международни докторантски школи, провеждани в страни от Европейския съюз;

- Участие в международни научни конференции в България и ЕС;

- Провеждане на изследвания на терен и подпомагане на документални изследвания;

- Подпомагане и финансиране на публикации и печатни издания.

 

За да се включат в проекта, младите учени и докторанти от СУ „Св. Климент Охридски” трябва да попълнят самостоятелно (а за докторантите - съвместно с научния ръководител/консултат) заявка за участие, която може да получат по време на информационния ден.

 

Среща с потенциалните научни ръководители и консултанти ще се проведе на 24 април (вторник) от 14.00 ч. в зала 420 в Стопански факултет - бул. Цариградско шосе N125, блок 3, ет. 4.

 

Среща със служители от администрацията на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе на 27 април (петък) от 13.30 ч. в зала 417 в Стопански факултет - бул. Цариградско шосе N125, блок 3, ет. 4. За да се включат в дейностите по проекта, служителите от администрацията трябва да идентифицират свободните позиции и да заявят желанието си пред управленския екип на проекта.

 

28.04.2012: Снимки от срещите във Facebook