Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Кариера и повишаване на квалификацията / „ГудМилс България“ ЕООД - обява за стаж в отдел „Осигуряване на качеството и лаборатория“

   

 

1

 

„ГудМилс България“ ЕООД е една от най-големите и модерни мелници на Балканския полуостров и е част от австрийския холдинг GoodMills Group. Вече над 12 години дружеството провежда своята стажантска програма. Целта ни е да подкрепим младежите в началото на техния професионален път, да развият своите способности за екипна работа и умения за постигане на резултати.

Стажът е организиран в отдел „Осигуряване на качеството и лаборатория“. Отделът е оборудван с високотехнологични уреди, а екипът е съставен от изключителни специалисти. На стажантите е осигурено възнаграждение по договор.

Участието в стажантската програма ще ви даде възможност:

  • Да окачествявате постъпващата суровина – хлебна пшеница и произведения продукт – брашното; да извършвате органолептични анализи на влага, пепел, протеин, глутен, отпускане на глутена, ситов анализ.
  • Да придобиете реални умения за работа в лабораторията на водещ производител на храни.
  • Да работите с експерти в сигурна и професионална среда.
  • Да споделите корпоративните ни ценности и култура.
  • Да станете част от европейския ни екип.
  • Да придобиете базови знания за практическото приложение на системата за управление на качеството и поддържане на стандартите за качество в предприятието.

Изисквания към кандидатите:

• студенти от специалности в областта на: химия, биология, биотехнологии, хранителни технологии и др.

• работа с MS Office

• желание за участие в работния процес, екипност, организационни и аналитични умения, любознателност.

Ако имате интерес към стажа и искате да станете част от екипа на „ГудМилс България“ изпратете следните документи за кандидатстване:

Автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо.

Важно за нас е да посочите в документите си дата, която е удобна за вас за започване на стажа.

Не е задължително притежаването на предишен професионален опит, но при наличието на такъв, ще представлява интерес за нас да го опишете.

Документите да бъдат адресирани до Димитринка Такева, отдел „Човешки ресурси”.

За контакти и изпращане на документи: тел. /02/8132 739; e-mail: dimitrinka.takeva@goodmills.bg

 

1-2