Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Кандидатстудентска информация

   

 

Програма за кандидатстудентския изпит по БИОЛОГИЯ
Програмата включва:

  • Пълен списък на тематичните единици от учебниците по биология и здравно образование;
  • Критерии за оценка на писмена работа;
  • Критерии за оценка на тест;
  • Методически указания;
  • Препоръчителна литература.

СПЕЦИАЛНОСТИ

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ