Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Академичен състав

   

Преподаватели и служители

 

Научно звание / Длъжност / ИМЕНА ел.поща Служебен тел. Кабинет №
КАТЕДРА БИОТЕХНОЛОГИЯ
доц. д-р Диляна Николова - Ръководител d.nikolova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-222 136
доц. д-р Вяра Маматаркова vmamatarkova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-369 306
доц. д-р Яна Евстатиева y.evstatieva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-222 136
гл. ас. д-р Орлин Гемишев o.gemishev@uni-sofia.bg 02 8167- 373/308 111 каб
109 лаб
гл. ас. д-р Цветана Личева cvlicheva@uni-sofia.bg 02 8167-316 139 лаб
гл. ас. д-р Елена Трифонова e.trifonova@uni-sofia.bg 02 8167-316 139 лаб
ас. Никола Атанасов nikolana@uni-sofia.bg 02 8167 290 107 лаб
биолог Валентина Василева v.vasileva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 316 139 лаб
биолог Надежда Панова npanova@uni-sofia.bg 02 8167 308 109 лаб
биолог Даниела Гълъбова gulubova@uni-sofia.bg 02 8167 290 107 лаб
108а
химик Светлана Мицева sv.miceva@biofac.uni-sofia.bg 08 8167 310 270
       
КАТЕДРА БИОФИЗИКА И РАДИОБИОЛОГИЯ
доц. д-р Детелин Стефанов - Ръководител detelin@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-389 454
доц. д-р Валентина Ганева valia@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-237 324
доц. д-р Маргарита Кузманова mkouzmanova@uni-sofia.bg 02 8167-309 330
гл. ас. д-р Кольо Данков kgdankov@uni-sofia.bg 02 8167-285 418
гл. ас. д-р Бояна Ангелова angelova_bd@uni-sofia.bg 02 8167-309 330
гл. ас. д-р Момчил Паунов m_paunov@uni-sofia.bg 02 8167-285 418
биолог Елизабета Бантутова e_bantutova@uni-sofia.bg 02 8167 221 328
биолог Мария Гурманова m.gurmanova@uni-sofia.bg 02 8167 221 328
       
КАТЕДРА БИОХИМИЯ
проф. д-р Светла Петрова - Ръководител spetrova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-219 219
проф. д-р Стоян Чакъров stoianchakarov@uni-sofia.bg   129
проф. дбн Йордан Думанов doumanov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-262 212
доц. д-р Ивелин Панчев ijpanchev@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-397 209
доц. д-р Иванка Цачева itsacheva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-355 220
доц. дбн Любен Загорчев lzagorchev@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-391 208
доц. д-р Деница Теофанова teofanova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-337 217
доц. д-р Кирилка Младенова k_mladenova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-368/204 214
гл.ас. д-р Гинка Чолакова ginka.cholakova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-355/338 220
215 лаб.
гл. ас. д-р Павел Видев pvidev@uni-sofia.bg 02 8167-204 214
гл. ас д-р Ивелина Василева ivasileva@uni-sofia.bg 01 8167-345 213
гл.ас. д-р Мирослав Маринов mkirilovm@uni-sofia.bg 02 8167-337 217
химик Людмила Миланова l_milanova@uni-sofia.bg 114
лаборант Красимира Минкова kiminkova@uni-sofia.bg   114
       
КАТЕДРА БОТАНИКА
доц. д-р Благой Узунов - Ръководител buzunov@uni-sofia.bg 02 8167-295 351
проф. дбн Майя Стойнева mstoyneva@uni-sofia.bg 02 8167-350 349
проф. д-р Доля Павлова pavlova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-304 350
проф. д-р Димитрина Колева koleva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-246 348
доц. д-р Анита Тошева atosheva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-352 352
доц. д-р Мирослава Стефанова m.stephanova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-246 348
доц. д-р Цвета Ганева tsvetaganeva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-282 346
гл. ас. д-р Виктория Христова angelovah@uni-sofia.bg 02 8167-282 346
гл. ас. д-р Габриела Петрова gabrielapetrova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-304 350
гл. ас. д-р Георги Кунев gikunev@uni-sofia.bg 02 8167-314 354
ас. Кристиан Иванов kristianri@uni-sofia.bg 02 8167 - 234 358
ас. Мирослав Андров androv@uni-sofia.bg 02 8167 - 234 358
биолог Борис Ценов bcenov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 - 282 347
д-р Асен Асенов - кустос на Хербариум asenasenov71@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-335 360
биолог Анна Киркова a.kirkova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-317 353
биолог Благовеста Богоева bbogoeva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-317 353
       
КАТЕДРА ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
проф. д-р Анелия Кенарова - Ръководител kenarova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-229 250
проф. д-р Даниела Николова dansim@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-216 251
проф. д-р Росен Цонев tzonev@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-229 250
доц. д-р Иван Трайков itraykov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-322 240
доц. д-р Силвена Ботева sbboteva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-243 247 а
гл. ас. д-р Кръстьо Димитров k.dimitrov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-229 250
гл. ас. д-р Калина Пачеджиева kalina.pachedjieva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-347 248
гл. ас. д-р Венислава Спасова v_spasova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-216 251
гл. ас. д-р Мариета Станачкова m_stanachkova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-232 242
гл. ас. д-р Боянка Ангелова b_angelova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-361 249
биолог Мирела Георгиева mirelata.geo@gmail.com 02 8167-243 247а
биолог Нелия Пърлева purleva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-243 247 б
       
ЛАБОРАТОРИЯ ВИРУСОЛОГИЯ
доц. д-р Калина Шишкова - Ръководител k_shishkova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-294 147
проф. д-р Стоян Шишков sshishkov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-294 147
доц. д-р Антон Хинков ahinkov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-220 339
ас. д-р Петя Ангелова pjangelova@uni-sofia.bg 02 8167-220 339
биолог Паулина Стамболийска polipetrova@uni-sofia.bg 02 8167-293 146
       
КАТЕДРА ОБЩА И ПРОМИШЛЕНА МИКРОБИОЛОГИЯ
проф. д-р Петя Христова - Ръководител pkabad@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-271 149
доц. д-р Траяна Недева nedeva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-341 141
доц. д-р Илиана Иванова iaivanova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-312 265
доц. д-р Михаил Илиев miliev1@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-325 148
доц. д-р Венцислава Петрова vpetrova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-255 118
доц. д-р Анна Томова aatomova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-255 118
гл.ас. д-р Илияна Рашева i_rasheva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-271 149
гл. ас. д-р Йоана Кижева joana_k@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-313 117
гл. ас. д-р Ралица Илиева ralitza_ilieva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-303 149A
гл. ас. д-р Емилия Писарева episareva@uni-sofia.bg 02 8167-255 118
биолог Маргарита Ценова mhcenova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-329 144
биолог Антон Пелкин pelkin@uni-sofia.bg 02 8167-303 149а
биолог Йоана Гладичева jgladichev@uni-sofia.bg 02 8167-313 117
технически сътрудник Надежда Нанкова ndnankova@uni-sofia.bg 02 8167-277 005
технически сътрудник Станимира Иванова stanimirti@uni-sofia.bg 02 8167-207 144
       
КАТЕДРА ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА
доц. д-р Мариела Чичова - Ръководител mchichova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-383 154
проф. д-р Христо Гагов hgagov@uni-sofia.bg 02 8167-311 161
гл. ас. д-р Илияна Саздова i.sazdova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-208 159
гл. ас. д-р Милена Шкодрова mshkodrova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-275 157
гл. ас. д-р Милена Мишонова mmishonova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-275 157
гл. ас. д-р Милена Керемидарска-Маркова m_keremidarska@uni-sofia.bg 02 8167-208 159
гл. ас. д-р Биляна Илиева b.ilieva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-208 159
биолог Нели Райкова neliraikova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-399 156 лаб.
биолог Диляна Дончева donchevast@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-301 155 лаб.
химик Ваня Атанасова va_atanasova@uni-sofia.bg 02 8167-399 156 лаб.
гледач опитни животни Лидия Бецова lbecova@uni-sofia.bg 02 8167-327 Вивариум - БФ
       
КАТЕДРА ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА
доц. д-р Ганка Чанева - Ръководител chaneva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-272 315A
доц. д-р Женя Йорданова jiordanova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-264 317
доц. д-р Мирослава Жипонова zhiponova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-388 314
гл.ас. д-р Детелина Петрова detelina@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-272 315А
гл. ас. д-р Мариета Христозкова hristozkova_m@uni-sofia.bg 02 8167-249 312
гл. ас. д-р Мария Рогова mrogova@uni-sofia.bg 02 8167-273 322
гл. ас. д-р Десислава Мантовска d_mantovska@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-388 314
биолог Анелия Райчева a.rajcheva@uni-sofia.bg 02 8167-273 322
биолог Зорница Карчева zkarcheva@uni-sofia.bg 02 8167-360 310
биолог Жанета Георгиева zpgeorgiev@uni-sofia.bg 02 8167-360 310
       
КАТЕДРА МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЯ
доц. д-р Ася Асенова - Ръководител a.asenova@uni-sofia.bg 02 8167-298
доц. д-р инж. Анелия Кременска akremenska@fmi.uni-sofia.bg,
akremenska@uni-sofia.bg
02 8167-318/298 409
531 (1бл)
доц. д-р Надежда Райчева n.rajcheva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-298 439
доц. д-р Иса Хаджиали hadzhiali@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-256 442
доц. д-р Камелия Стайкова kami_yotovska@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-318 451
ас. д-р Виктория Нечева vnecheva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-270 440
ст. преподавател Албена Тонева toneva_a@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-256 442
биолог Маргарита Боянова m.bojanova@uni-sofia.bg 02 8167-318 451
       
КАТЕДРА ОБЩА И ПРИЛОЖНА ХИДРОБИОЛОГИЯ
доц. д-р Йована Тодорова - Ръководител yovanatodorova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-205 119
проф. д-р Елиза Узунова euzunova@uni-sofia.bg 02 8167-315 162
доц. д-р Димитър Кожухаров kozuharov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-396 131
доц. д-р Ирина Шнайдер i.schneider@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-289 132
доц. д-р Любомир Кендеров lubomir.kenderov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-343 168
доц. д-р Ивайло Йотинов ivaylo_yotinov@uni-sofia.bg 02 8167-205 119
гл. ас. д-р Десислава Роздина rozdina@uni-sofia.bg 02 8167-396 131
гл. ас. д-р Михаела Кирилова mihaela.kirilova@uni-sofia.bg 02 8167-214 122
гл. ас. д-р Нора Динова nora_dinova@uni-sofia.bg 02 8167-289 132
сп. биолог Ели Минчева eli_mincheva@uni-sofia.bg 167
       
КАТЕДРА ЗООЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ
доц. д-р Елена Ташева-Терзиева - Вр.и.д. Ръководител elena.tasheva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-276 341А
проф. д-р Пламен Митов plamen_mitov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-241 345
доц. д-р Венцислав Делов delov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-328 257
доц. д-р Албена Гьонова gjonova@uni-sofia.bg 02 8167-374 262
доц. д-р Илиян Илиев iliyan_lazarov@uni-sofia.bg 02 8167-374 262
проф. д-р Диана Златанова dianazlatanova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-320 254
гл.ас. д-р Ганина Лъвчиева-Начева ganinanacheva@uni-sofia.bg 02 8167-374 262
гл.ас. д-р Денис Градинаров gradinarov@uni-sofia.bg 02 8167-276 341А
гл.ас. д-р Славка Георгиева sgeorgieva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-251 344
гл .ас. д-р Румяна Костова rkostova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-218 264
гл. ас. д-р Атанас Грозданов atanas_grozdanov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-328 257
гл. ас. д-р Петър Петров p_petrov@uni-sofia.bg 02 8167-387 256
гл. ас. д-р Невена Коларова nkolarova@uni-sofia.bg 02 8167-251 344
гл. ас. д-р Елена Тодорова nenova@uni-sofia.bg 02 8167-201 260
гл. ас. д-р Магдалена Пиринска-Апостолу m.pirinska@uni-sofia.bg 02 8167-228 244
гл. ас. д-р Илия Гьонов gjonov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-380 264
гл. ас. д-р Елица Тахчийска elitsa.popova@uni-sofia.bg 02 8167-320 254
ас. д-р Надежда Параскова n.tosheva@uni-sofia.bg 02 8167-230 253
биолог Любомира Любомирова l.lyubomirova@uni-sofia.bg 02 8167-218 264
д-р Огнян Сивилов - кустос на Зоологическа колекция osivilov@uni-sofia.bg 02 8167-218 264
биолог д-р Стелияна Попова sg_popova@uni-sofia.bg 02 8167-320 254
       
КАТЕДРА КЛЕТЪЧНА БИОЛОГИЯ И БИОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО
доц. д-р Таня Топузова - Ръководител topouzova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-213 224
академик, проф. дбн Румен Панков rpankov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-274 305
проф. дбн Росица Конакчиева r.konakchieva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-291 225
доц. д-р Веселина Москова-Думанова moskova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-226 227
гл. ас. д-р Надежда Стефанова n_stefanova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167 302 231
гл. ас. д-р Петър Ефтимов peftimov@uni-sofia.bg 02 8167-302 231
доц. д-р Георги Н. Георгиев gn_georgiev@uni-sofia.bg 02 8167-..... 226
гл. ас. д-р. Борислав Арабаджиев b_arabadzhiev@uni-sofia.bg 02 8167-302 231
гл. ас. д-р Ралица Велева ralitsa_veleva@biofac.uni-sofia.bg   332
ас. Йоанна Цонева jjconeva@uni-sofia.bg 02 8167-302 301
химик Деница Мелнишка dmelnishka@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-226 227
       
КАТЕДРА ГЕНЕТИКА
доц. д-р Светослав Димов, Вр.и.д. Ръководител svetoslav@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-342 367
доц. д-р Сена Карачанак-Янкова sena_karachanak@uni-sofia.bg 02 8167-359 364
гл. ас. д-р Тереза Декова dekova@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-372 337
гл. ас. д-р Меглена Китанова m.kitanova@uni-sofia.bg 02 8167-257 365
гл. ас.д-р Димитрина Георгиева d.georgieva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-257 365
гл. ас. д-р Мартин Димитров martin_dimitrov@uni-sofia.bg 02 8167-248 366
гл. ас. д-р Славил Пейков spejkov@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-248 366
ас. Веселин Дойчинов v.doichinov@uni-sofia.bg 02 8167-248 366
       
ЛАБОРАТОРИЯ ПО СИНТЕТИЧНА БИОЛОГИЯ И БИОИНФОРМАТИКА
проф. д-р Роберт Пенчовски - Ръководител robert.penchovsky@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-340 363
гл. ас. д-р Мартина Трайковска m_traykovska@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-340 363
       
АДМИНИСТРАЦИЯ
Божидара Генчева - Главен инспектор администрация на факултет bf-decanat@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-300 203
Борис Чочев - Управител на сградата bchochev@uni-sofia.bg 02 8167-333 237
Диди Наумова - инспектор сектор "Студенти" naumova@uni-sofia.bg 02 8167-330 268
Румяна Иванова - инспектор сектор "Студенти" rumimivanova@uni-sofia.bg 02 8167-206 269
Анелия Тончева - инспектор сектор "Студенти" aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-356 266
Дениза Юзирова - инспектор сектор "Учебен" deniza_d@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-250 204
Мариана Модрева - инспектор сектор "Учебен" m_modreva@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-371 238
Екатерина Афенлиева - инспектор сектор "Докторанти и СДК" dok_sdk@biofac.uni-sofia.bg 02 8167-362 235
Ваня Кирилова - счетоводител v.kachovska@uni-sofia.bg 02 8167-392 234
Еленка Мартинова - счетоводител emmartinova@uni-sofia.bg 02 8167-212 233