Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Програма “Еразъм+”

   

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2024/2025
Краен срок за кандидатстване: 27.06.2024 г., 17:00 ч.

ПОКАНА за кандидатстване за участие в СМЕСЕНА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА по програма Еразъм+ на тема BEYOND BORDERS T4EU WEEK
Документи за кандидатстване се подават в срок до 21 март 2024 г., 17:00 ч.

ERASMUS+ - на 6-ти март 2024 г. предстои обявяване на конкурс за участие в Смесена интензивна програма на тема „BEYOND BORDERS“

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през 2024/2025 учебна година
Период на кандидатстване:
20.02.2024 (17:00 ч.) – 08.03.2024 г. (17:00 ч.)

Конкурс за преподавателски мобилности в Партниращи държави - Еразъм 171
Академичнa годинa 2023/2024

Конкурс за практики по Програма “Еразъм+”
Краен срок за кандидатстване: 22.06.2023 г., 17:00 ч.

Конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване в партниращи държави
Срок до 15 юли 2023 г. (проект 2020-1-BG01-KA107-078449)
Срок до 15 юли 2024 г. (2022-1-BG01-KA171-HED-000076603).

 

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за 2022/2023 г.-отворена платформа за кандидатстване
Период на кандидатстване: 21.02.2022 (10:00 ч.) – 11.03.2022 г. (17:00 ч.)

На 28.02.2022 г. от 15:00 ч. ще се проведе онлайн информационна среща, организирана от Студентски съвет и с участието на представители на отдел "Международно сътрудничество"

Конкурс за студентка мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за 2022/2023 г. - (втора селекция)
Краен срок за кандидатстване: 29.11.2022 г., 17:00 ч.

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за летен семестър 2022/2023 г.
Документи за кандидатстване се подават в срок до 18 октомври 2022 г., 17:00 ч.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за практики по Програма “Еразъм+”
Краен срок за кандидатстване: 27.06.2022 г., 17:00 ч.

Програма ЕРАЗЪМ+ Мобилност с цел преподаване в партниращи държави. Покана за кандидатстване.
Академична година 2021/2022/2023

Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за академичната 2022/2023 г.
Период на кандидатстване: 21.02.2022 (10:00 ч.) – 11.03.2022 г. (17:00 ч.)

Конкурс за преподавателските мобилности по договорите по програма Еразъм+ с цел преподаване в партниращи държави за 2021/2022 академична година
Срок за подаване на документи 18 ноември 2021 г., 17:30 часа

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за летен семестър 2021/2022
Срок за подаване на документи 14 септември - 17 октомври 2021 г.

Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2021/2022 година

Преподавателски мобилности по договорите по програма Еразъм+ КД107 „Мобилност на студенти и персонал от ВУ между програмни и партниращи държави“ (2020-2022 г.)

Конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2020/2021 г. (втора селекция)

Kонкурс за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на 2020/2021 година.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2020/2021 учебна година

Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през академичната 2020/2021 година

Мобилност на преподаватели от СУ в университет-партньор по Програма „Еразъм+” за академичната 2019/2020

Конкурс за мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за учебната 2019/2020 г.

Кампания за студентска мобилност 2018/2019

Конкурс за Селекция на преподаватели по програма „Еразъм+“ за Академичната 2017/2018 година

Конкурс за обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2018/2019 година

Втора селекция за практики по програма Еразъм+ за академичната 2018-2019 г.