Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Представяне

   

Мисия, визия, цели и задачи

1164 София, бул. "Драган Цанков" 8

телефон: 02 8167 300
тел/факс: 02 8656 641

Биологическият факултет e не само един от най-старите, но и един от най-големите факултети на Софийския университет.

Мисията и целите на БФ са да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит във фундаменталните и приложните аспекти на биологичната наука чрез висока научна и практическа квалификация на всички свои преподаватели, а също така да действа като институция от национално значение, даваща образците на научно-преподавателска дейност и формираща ядрото на българската интелигенция.

Основната образователна цел на БФ е да осигури подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на биологическите науки, биотехнологиите, учители по биология и химия, география и химия, на основата и в съответствие с постиженията на науката и практиката.