Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / С.К.О.Р.Е.Ц. / ДЕЙНОСТИ

   
1
2
Студенти и преподаватели участват в инициираните от клуб Скорец дейности по природосъобразно облагородяване на зелените площи на Биологическия факултет. През 2015г. клубът печели микрогрант по темата от конкурс на организацията "За Земята", а през 2017г. първа награда в конкурса за градско озеленяване "Homemade Green Sofia".
3
4
Чрез множество доброволчески акции, клуба непрестанно допринася за подобряване на работната среда в Биологическия факултет. Съдействаме на редица катедри и на ръководството в усилията им да обновяват и оптимизират материалната база.
5
6
Научно-образователната колекция на клуб Скорец е посещавана ежегодно от стотици студенти, ученици и гости на Факултета, като обогатява учебната програма и популяризира по атрактивен начин биологичните науки.
7
8
Клуб Скорец организира десетки теренни експедиции годишно, чрез които обучаваме и мотивираме младите хора и популяризираме опазването на биоразнообразието у нас и в глобален мащаб. Осигуряваме на студентите безценен полеви опит, който значително надгражда знанията им, получени по време на обучението в Биологическия факултет.
9
10
Студентите и преподавателите от клуб Скорец участват в организирането на представителни щандове, изложби и други популяризиращи събития по време на годишнини, конференции и официални гостувания в рамките на дейността на целия Университет.
11
12
Активността на клуба привлича вниманието на спонсори, благодарение на което Биологическия факултет получава безвъзмездно ценна техника, литература, материали и др.