Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научен семинар на Биологически факултет / Покана за лекция на доц. д-р Любомир Кендеров, Катедра Обща и приложна хидробиология

   

Покана за лекция на доц. д-р Любомир Кендеров, Катедра Обща и приложна хидробиология

 

НАУЧЕН СЕМИНАР НА БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ЛЕКТОРИ:

проф. д-р Нешо Чипев, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН
доц. д-р Любомир Кендеров, Катедра Обща и приложна хидробиология

 

ТЕМИ:
"БЪЛГАРСКИ БИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В АНТАРКТИКА – НАЧАЛОТО" - проф. д-р Н. Чипев
"Полярна морска биология: моето участие в XXVII българска антарктическа експедиция"* - доц. д-р Л. Кендеров

 

ДАТА: 11 март 2019 год., понеделник от 15:00 часа Аула на БФ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БФ:
проф. Даниела Симеоновска-Николова

 

* Прооект № 80-10-244/31.08.2018г.“Хидробиологичен мониторинг на крайбрежните морски води от литоралната зона пред българската полярна база на о-в Ливингстън“, Финансиран по програма „ПОЛЯРНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018“, СУ, БАИ.