Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Прехвърляне от друго висше училище или друга специалност

   

Преместването на студентите се извършва съгласно чл. 169 от Правилника на Университета и одобрените от Ректора “Правила за преместване на студенти в Софийския университет”. За тях можете да научите и от информационното табло пред сектор "Прием на студенти" на отдел “Образователни дейности” на Софийския университет, Информационен център на СУ – дясно, стаи № 1 и 2.

При желание за прехвърляне от ваша страна трябва да се информирате непременно след приключване на лятната сесия, тъй като посочените правила се актуализират всяка година.