Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Обучение по нова специалност

   

По време на обучението в една образователно-квалификационна степен студентът може да се обучава по нова специалност ( чл. 160 от Правилника на Университета и прилагане на Вътрешни правила за придобиване на нова специалност).

При желание за обучение по нова специалност от ваша страна, трябва да се информирате непременно след приключване на лятната сесия, тъй като посочените правила се актуализират всяка година.