Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Получаване на препоръки

   
  • Молба за препоръка можете да отправите към всеки член на преподавателската общност;
  • Изготвената препоръка поставете в незапечатан плик, който преподавателят подписва;
  • Донесете незапечатания плик и препоръката в Деканата на факултета;
  • Препоръки, засягащи кандидатстването в институция, която е подготвила нарочни образци, задължително се подписват от Декана или заместник декана по международната дейност и се подпечатват в Деканата.