Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Изготвяне на диплома - срокове и процедура и на диплома-дубликат

   

За да бъде изготвена дипломата Ви за завършено висше образование е необходимо да предадете в отдел "Студенти" на съответния факултет паспортна снимка и бележки от посещаваните библиотеки на Университета, че не дължите книги, поне три месеца преди обявената дата за получаване на дипломите

 

Необходими документи за издаване на ДУБЛИКАТ

на диплома за висше образование

 

  • Заявление за издаване на дубликат на диплома ( Образец 3.1. ) – изтегля се от сайта на Софийския университет – раздел Студенти – Административно обслужване – Бланки за изтегляне, като в него задължително се посочват номер на изгубената диплома, ЕГН на притежателя и телефон за обратна връзка;
  • Документ за публикувана обява в национален ежедневник – обявата е за невалидна диплома, като се посочват номера на изгубената диплома за висше образование и имената на притежателя ѝ;
  • Актуална снимка – 1 бр.;
  • Квитанция за заплатена административна такса в размер на 50 лв. по банков път по сметка на Университета – BG52 BNBG 9661 3100 1743 01 .

 

Наборът от документи за издаване на дубликат се подава в стая 114 или стая 115 – Деловодство на Софийския университет, Ректорат.

Получаването на дубликатите се извършва в каб. 239 – сектор „Студенти“, Северно крило, Ректорат.