Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Прекъсване на обучението

   

Необходимо е да подадете молба до Ректора чрез Декана на факултета, към която да приложите документи, удостоверяващи наличието на основание за прекъсване ( чл. 165 от Правилника на Университета ).