Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Обучение по индивидуален план при сливане на два курса

   

Студент може да се обучава по индивидуален учебен план, който да предвижда усвояване на знания и умения в по-кратък срок - едновременно за два курса или по две специалности ( чл. 161 от Правилника на Университета ).

За да се обучавате по индивидуален план:

  • Подгответе собствен план за обучение, съобразен с вашите възможности за подготовка и полагане на изпити;
  • Депозирайте плана при ръководителя/ръководителите на катедра/и в специалността, в която се обучавате;
  • Подгответе лична молба до Декана, приложете одобрения индивидуален план за обучение и я депозирайте в отдел “Студенти”;

След положителна резолюция от Деканския съвет за реализация на обучението ви по индивидуален план при сливане на два курса, получавате индивидуални протоколи за явяване на изпити в рамките на сесиите за редовно и задочно обучение.