Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Стипендиантски програми / Конкурси за стипендии от нашите партньори / Конкурс за стипендии за академичната 2022-2023 г. „Буров“

   

26.09.2022

 

Стипендията е в размер на 400 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.

Право на участие имат студенти, които:

  • се обучават в редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
  • имат завършен най-малко ІІІ курс;
  • успех от цялото следване не по-малко от много добър (4.50).
Intake_Impact_Scholarships

До 31 октомври 2022 г. кандидатите трябва да представят:

1. Информационна карта (може да бъде изтеглена от сайта на фондацията www.atanasburov.org, секция „Конкурси” , „Конкурс за стипендии „Буров“)
2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2022/2023г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;

Документите се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , бул. „Кн. Ал. Дондуков” № 4 – 6, Пощенска банка, Служебен вход, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендии “Атанас Буров”.

Документи, изпратени по електронна поща, няма да бъдат приемани.

Краен срок за получаване на документите: 31 октомври 2022 г., 17:00 ч.

В периода 13-30 ноември 2022 г. кандидатите ще положат тест и с тях ще се проведе събеседване във Варна, Свищов и София. За дата, час и място на събеседването, кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.

Одобрените за стипендия кандидати ще бъдат обявени на www.atanasburov.org, секция „Конкурси” след 15 декември 2022 г.

На стипендиантите може да бъде осигурен платен стаж при настоятели на фондацията.

За допълнителна информация на тел: 02-811 6433; 02-811 6434 или на fnburov@gmail.com; fnburov@postbank.bg