Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Стипендиантски програми / Конкурси за стипендии от нашите партньори / Институтът на дипломираните експерт-счетоводители учредява две стипендии за студенти – магистри

   

10.03.2023

 

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители учредява две стипендии за студенти в магистърски програми на името на проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков. Всяка е в размер на 1000 лв., а процедурата за подаване на документи започна.

272131750_142597298165692_1431106955293536764_n

Стипендиите са за отлични студенти във всички форми на обучение /редовно, задочно и дистанционно/ в образователно-квалификационна степен „Магистър“ в специалности в областта на счетоводството, финансовия контрол и одит, като целта е да бъдат поощрени и материално стимулирани отличаващите се с високи академични успехи и постижения.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  • заявление (свободен текст) за кандидатстване в конкурс за стипендия;
  • кратка автобиография на български език;
  • мотивационно писмо;
  • уверение, издадено от съответното висше училище за удостоверяване на успеха от обучението и редовната форма на обучение.

Ако кандидатите притежават копия на документи за удостоверяване на академични постижения, участия в научни форуми или в студентски и неправителствени организации, могат да ги приложат към заявлението.

Срокът за подаване на документите е до 22.03.2023 г. на адрес: ИДЕС, гр. София, ул. „Искър“ № 22, или на имейл: ides@ides.bg