Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Научна и проектна дейност"

   

Отдел "Научна и проектна дейност"

 

npd@admin.uni-sofia.bg  
Сектор „Научна дейност и вътрешно-
институционални проекти“

КРИСТИНА ФЕРДИНАНДОВА
Ръководител сектор
тел. 9308 514
kferdinandova@admin.uni-sofia.bg

НИКОЛАЙ ЯНЕВ
Изследовател (R2)
тел. 9308 514

Сектор „Национални и международни проекти“

МИЛЯНА АЛЕКСИЕВА
Ръководител сектор
maleksieva@admin.uni-sofia.bg
тел. 9308 514

ГЕОРГИ БУРНАСКИ
Специалист проектна дейност
gburnaski@admin.uni-sofia.bg
тел. 9308 514

МАРИЯ КИРОВА - МИНЧЕВА
Специалист проектна дейност
mkirova@admin.uni-sofia.bg
тел. 9308 514

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
Специалист проектна дейност
veselina.georgieva@admin.uni-sofia.bg
тел. 9308 514

 

 

Дейности:

  • Информационни дейности - разпространяване на информация за научни прояви, възможности за финансиране на проекти, конкурсни процедури, стипендиантски програми и др.
  • Организационни дейности - съдействие при организиране на информационни срещи по отворени конкурсни процедури за проекти.
  • Изготвяне и подаване на отчети, справки и др. за научната дейност до МОН, НАЦИД и др. институции, както и за нуждите на СУ.
  • Административно обезпечаване на вътрешно-институционалните проекти – обявяване на конкурса, публикуване на документи и класиране в електронната система http://eservices.uni-sofia.bg/projects. Обезпечаване на цялостния процес по кандидатстване, изпълнение и отчитане на проектите. Административно обслужване на Управителния съвет и съдействие на ръководители на проекти по административни и технически въпроси.
  • Административно обезпечаване на национални и международни проекти –подпомагане на ръководителите при подписване на документи за кандидатстване, изготвяне и предоставяне на приложения и други общоприложими за СУ документи.
  • Консултиране на кандидати и ръководители на проекти по процедурни въпроси.
  • Кореспонденция с финансиращите организации по проекти за допълнителни разяснения по условията на обявените конкурси.
  • Техническо съдействие при подаване и отчитане на проекти в електронни портали на Фонд “Научни изследвания”, Оперативни програми и Хоризонт 2020.