Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Ремонти и снабдяване"

   

 

Началник отдел
„Ремонти и снабдяване”
СИМЕОН ХРИСТОВ
стая 116
тел. 9308 555
simeonhh@uni-sofia.bg
   
Сектор „Ремонтни дейности"  
   
Сектор „Снабдяване"
стая 116, тел. 9308 555
 
Специалист "Снабдяване" СНЕЖАНКА СТОИЧКОВА
s_stoichkova@admin.uni-sofia.bg
Специалист "Снабдяване" ИВАН ВАСЕВ
ivasev@admin.uni-sofia.bg