Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Университетски архив“

   

Адрес: Ректорат, Северно крило, етаж 3, стая 284
Работно време: 08.30 - 17.00 ч.
Телефон: 9308 468
e-mail: ikoleva_archives@admin.uni-sofia.bg

 

Началник отдел
„Университетски архив“
ИЛОНКА КОЛЕВА
стая 284
тел. 9308 468
ikoleva_archives@admin.uni-sofia.bg
Приемно време 9.00 - 16.00 ч.
Архивист

ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ
tgeorgiev_archives@admin.uni-sofia.bg

БОРИС МИЛАДИНОВ
bmiladinov@admin.uni-sofia.bg

 

Дейност

В Университетският архив се събират, систематизират и съхраняват всички архивни документи, създадени и получени във връзка с дейността на Университетските структури. В архива се обработват и съхраняват и фондове от личен произход на видни университетски преподаватели.