Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Имоти“

   

Ректорат, Южно крило, ет.1
Работно време: 08.30 - 12.00 ч. и от 13.00 – 17.30 ч.

 

Началник отдел „Имоти” юрисконсулт ИЗАБЕЛА МАРИНОВА
стая 13
тел. 9308 345
imarinova@admin.uni-sofia.bg
   

Специалист "Имоти"

 

ВАНЯ ИГНАТОВА
стая 13
тел. 9308 345
vignatova@admin.uni-sofia.bg
   
Специалист "Имоти" инж. СЛАВКА ПЕТРОВА
стая 111А
тел. 9308 529
ing_petrova@admin.uni-sofia.bg