Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Кандидатстудентска кампания 2024

   

Правилникът е приет на заседания на Академическия съвет
с протоколи № 5/31 януари 2024 г. и № 6/5-7 февруари 2024 г.

 

 

Документи за класиране: 13 юни - 3 юли 2024 г.

https://online.uni-sofia.bg

 

 

График на изпитите

Балообразуване

Програми за изпити

Местоположение на сгради и зали

Годишни такси за учебната 2023/2024 г.

 

Телефони за кандидатстудентска информация:

02/9308 400; 02/9308 522; 02/9308 544