Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2021 / Нови конкурси по програми на Европейския институт за иновации и технологии (EIT-FOOD)

   
Picture1
Picture2

EIT Food Hub-България е консoрциум от Аграрния Университет - Пловдив, Клийнтех България ООД и Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Той е създаден в рамките на международен проект на Европейският Институт за Иновации и Технологии (EIT, https://eit.europa.eu/ ) и неговото поделение EIT Food (https://www.eitfood.eu/eit-food-projects/), и ще действа в периода 2021-2023 г. като мрежа за иновации, подпомагаща дейностите по създаване на бизнес и стартиращата екосистема в агро-хранителния сектор, представляващи различни участници в триъгълника на знанието (образование, изследвания, бизнес).

По-долу, EIT Food Hub-България представя няколко нови конкурса на EIT-Food, по които може да кандидатствате:

 

Seedbed Incubator

Програмата е фокусирана върху подпомагането на следните групи участници с бизнес предложения:

Предприемачески екипи, които се стремят да потвърдят търговския потенциал на своите иновации.

Научни предприемачи, които се стремят да потвърдят търговския потенциал на технологията, която разработват като студенти, академици или служители в изследователска организация или университет.

Наскоро регистрирани компании (спин-аут или стартъп, обикновено на по-малко от една година), които се стремят да затвърдят търговския потенциал на своите иновации.

Изследователски центрове и университети: EIT Food са особено заинтересовани да работят с офиси за трансфер на технологии и комерсиализация в цяла Европа, за да подпомогнат превръщането на научните открития в търговски начинания.

Предложените иновации трябва да попаднат в една от основните области на EIT Food: Устойчиво замеделие; Устойчива аквакултура; Алтернативни протеини; Цифрова проследимост; Кръгови хранителни системи; Целево хранене.

Програмата предлага финансиране до 6 000 евро за улесняване на дейностите за тестване на пазара и за разговори/срещи с потенциални клиенти, заинтересовани страни и крайни потребители за валидиране на бизнес идеи.

 

Краен срок за кандидатстване: 10 Април 2021 г.

 

EIT Food Accelerator Network (EIT FAN)

EIT FAN търси стартиращи предприятия с фокус агро храни с високо въздействие, жизнеспособен път към успеха и известен напредък с техните планове – успешно завършено ниво на технологична готовност 4 (“технология, потвърдена в лаборатория”) и ниво на готовност на клиентите 4 (“потвърден проблем/нужди от няколко клиенти и/или крайни потребители“).

Тази програма свързва стартиращи компании с водещите в индустрията корпоративни и изследователски партньори, за да пилотират своята технология и да постигнат крайната цел – успешно позициониране на пазара.

 

Краен срок за кандидатстване: 10 Април 2021 г.

 

RisingFoodStars

Програмата е посветена на текущи или вече завършили магистри, и млади предприемачи. Бенефициентите ще имат възможност да приложат академичните си знания в практически контекст на работа и да развиват креативна компетентност за решаване на проблеми в партньорските организации на EIT Food. Одобрените кандидати ще могат да придобият практически опит в хранително-вкусовата промишленост, укрепвайки своите работни умения и компетенции.

Допускат се участници от следните страни: Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Молдова, Монтенегро, Полша, Португалия, Република Северна Македония, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Фарьорските острови, Хърватска и Чехия.

 

Краен срок за кандидатстване: 10 Април 2021 г.

 

RIS Fellowships

Програмата е посветена на текущи или вече завършили магистри, и млади предприемачи. Бенефициентите ще имат възможност да приложат академичните си знания в практически контекст на работа и да развиват креативна компетентност за решаване на проблеми в партньорските организации на EIT Food. Одобрените кандидати ще могат да придобият практически опит в хранително-вкусовата промишленост, укрепвайки своите работни умения и компетенции.

Допускат се участници от следните страни: Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, , Грузия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Молдова, Монтенегро, Полша, Португалия, Република Северна Македония, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Фарьорските острови, Хърватска и Чехия.

 

Краен срок за кандидатстване: 12 Април 2021 г. 19 Април 2021 г.

 

TeamUp

TeamUp съчетава водещи технолози с предприемачески бизнес професионалисти и ги подкрепя в техния път към съвместно създаване на наистина въздействащи агрохранителни предприятия.

TeamUp е 7-месечна програма, която намира и съчетава брилянтни новатори със съвместими и допълващи се профили. Програмата предоставя важни инструменти и подкрепа за изграждане на вашия стартъп, включително експертни насоки, обучение от световна класа, менторство, нетуъркинг и финансиране. Тези новосформирани екипи ще бъдат подкрепяни, за да създадат силни връзки на съоснователи с еднакви ценности и цели.

Включете се в програмата и намерете подходящия технически или бизнес съосновател на своя бизнес: Запознайте се с блестящи технолози и опитни бизнес професионалисти, които могат да ви помогнат да разработите иновативни агро хранителни решения и да изградите/развиете въздействащ стартъп. TeamUp ще ви даде насоки за избор на най-подходящия за вас съосновател на бизнес със съответните знания, умения и опит.

 

Краен срок за кандидатстване: 18 Април 2021 г. 30 Април 2021 г.

 

Test Farms

Test Farms свързва селскостопанските стартиращи фирми с фермери и опитни полета.

Чрез осъществяването на тези връзки EIT Food иска да подпомогне иновативни агритех идеи да валидират и тестват техните продукти и услуги, представяйки техните бизнеси на клиенти и инвеститори и накрая да подкрепят технологичната трансформация в европейското земеделие.

Участието в програмата Test Farms, както и финансова субсидия в подкрепа на нуждите за тестване, ще бъдат достъпни при покрити специфични условия за избраните стартъпи.

 

Краен срок за кандидатстване: 30 Април 2021 г.