Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение

   

ИНСПЕКТОР

ОКС Бакалавър, ОКС Магистър

ИНСПЕКТОР

Специалност Фармация, Докторантури, СДК

Радка Поптолева
стая 104
тел. 02 8161 358
Здравка Тошева
стая 103
тел. 02 8161 660
ПРИЕМНО ВРЕМЕ: 10.00 - 12.00 ч.; 14.00 - 16.00 ч.
   

 

Бакалавърски програми Магистърски програми Докторантури Следдипломна квалификация Студентска мобилност
Кръжочни дейности във ФХФ

 

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР

График на учебния процес Разпис на занятия Изпитни сесии Държавни изпити и защити