Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Допълнителен прием за учебната 2023-2024 г. / Електронно подаване на документи за прием на докторанти

   

 

 

 

Заявката да бъде изпратена на имейл: phd_admission@uni-sofia.bg. В отговор на заявката си до два работни дни кандидатът ще получи адрес, на който електронно да предаде документите си най-късно до два работни дни преди изтичане на законоустановения срок.

Препоръчително е до 29 март 2024 г. да бъде подадена заявката за електронно подаване на документи, за да има възможност за допълване и корекции при евентуални несъответствия в рамките на законоустановения срок за прием на документи.

В Места за прием на докторанти по държавна поръчка за учебната 2023/2024 г. са публикувани необходимите документи, които трябва да бъдат подадени електронно след получаване на електронен адрес за предаване на документите.

Освен изброените документи, моля приложете и допълнителни документи, изисквани за определени докторски програми на Философски факултет и на Стопански факултет .

В случай на несъответствие на имената по диплома и заявление, приложете документ, доказват идентичност на лицето с различни имена.

Документите се подават като сканирани копия.

Имената на файловете трябва да съответстват на описаните в обявата и допълнителните изисквания документи.