Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Допълнителен прием за учебната 2023-2024 г. / Философски факултет - допълнителни изисквания към подаваните документи

   

Допълнителни документи, изисквани за докторски програми на Философски факултет

/отнасят се само за изброените по-долу докторски програми/

 

 

2.3. ФИЛОСОФИЯ

I. Докторска програма : „Философия в средните училища“

1. CV;

2. Мотивационно писмо;

3. Допълнителни писмени материали (по желание на кандидата): извадка от писмена научна работа на кандидата (до 3000 думи) или негова научна публикация, която се прилага в целия й обем.

 

3.1. Социология, антропология и науки за културата

I. Докторска програма „Социология“

1. CV. То трябва да включва академично образование, професионален опит, чуждоезикови познания, детайли за предишен изследователски опит и научни публикации, ако има такива.

2. Мотивационно писмо за участие в конкретния докторантски конкурс. С мотивационното писмо от около 2-3 стр. (няма фиксиран обем) кандидатът представя своите академични интереси и силни страни; намерение и цели при кандидатстването за докторантура в избраната област.

3. Писмена научна работа на кандидата от максимум 45 000 знака (25 стандартни страници от по 1800 знака): курсова работа, глава/част от дипломна работа или магистърска теза, научна публикация.

По желание кандидатът може да представи своя разработка, свързана с планирания дисертационен проект или самия проект.

 

II. Докторски програми на катедра „История и теория на културата“

 

Докторска програма Културология (Историческа антропология на България)

1. CV по европейски образец

2. Мотивационно писмо – до 3 страници, в които се аргументира намерението и мотивацията за участието в конкурса, както и за реализацията на изследователския проект.

 

3.3. Политически науки

I. Европеистика – за следните докторски програми:

1. Медийна политика и право на ЕС , Политологични изследвания на ЕС, Политологични изследвания на ЕС – европейска идентичност,

1. Автобиография;

2. Мотивационно писмо;

3. Допълнителни писмени материали (по желание на кандидата): извадка от писмена научна работа на кандидата (до 3000 думи) или негова научна публикация, която се прилага в целия й обем.

2. Европеистика (Политика на разширяване на ЕС)

1. Автобиография;

2. Мотивационно писмо;

3. Допълнителни писмени материали (по желание на кандидата): научна публикация, която се прилага в целия й обем; изследователски анализ в доклад от проучване на държавна или неправителствена институция и др.

 

III. Публична администрация

1. Подробно академично CV. То трябва да включва:

- академично образование;

- професионален опит и/или учебни стажове по специалността,

- чуждоезикови познания;

- предишен изследователски опит и научни публикации, ако имате такива;

- лични интереси и участия.

2. Мотивационно писмо за участие в конкретния докторантски конкурс.

С мотивационното писмо от около 2 стр. (няма фиксиран обем) се представяте пред комисията. Моля, опишете в него:

- Образователния си и професионален път;

- Вашите академични интереси и силни страни;

- Вашето намерение и цели при кандидатстването Ви за докторантура в избраната област.

3. По желание кандидатът може да предостави на разположение една своя писмена научна работа от максимум 45000 знака (25 стандартни страници): курсова работа, глава/част от дипломна работа или магистърска теза, научна публикация.