Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив

   
Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008

Срок за подаване на документите: от 16 до 25 март 2022 г.

 

Конкурс за членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0019 в СУ

Срок за подаване на документите: 24 февруари 2022 г. до 17 ч.

Конкурс за попълване състава на екипа по проект на Център за компетентност

Срок за подаване на документите: от 05 до 15 февруари 2022 г.