Начало / Новини / Архив / 120 години СУ / Контакти

   

Координационен център

доц. Александър Кьосев

Албена Николова

Симеон Хинковски

За контакти:

Електронен адрес: 120uni.sofia@gmail.com

Електронен адрес на пресцентъра: 120uni.sofia.press@gmail.com

Телефон: 944 35 17

Редактор /български текстове/: Кристина Йорданова

Организационен комитет:

Председател: проф. дин Иван Илчев – Ректор – rector@uni-sofia.bg

проф. дфн Боян Биолчев – ФСлФ – biolchev@ns.admin.uni-sofia.bg

проф. Георги Бакалов – ИФ – vice-rector.uni-sofia.bg

проф. дфн Александър Федотов – ФКНФ alexfedotoff@yahoo.com

проф. дфн Александър Шурбанов – ФКНФ ashurbanov@fcml.uni-sofia.bg, ashurban@fcml.uni-sofia.bg

проф. д-р Огнян Герджиков – ЮФ

проф. д-р Веселин Димитров – ФЖМК dim@gyivetch.bg

проф. дфн Цочо Бояджиев – ФФ

доц. д-р Пламен Митев – ИФ plamdm@abv.bg, decan@clio.uni-sofia.bg

д-р Соня Вътева – СФ

проф. дфзн Иван Лалов – ФзФ lalov@ohus.uni-sofia.bg

проф. д-р Никола Попов

академик Благовест Сендов