Начало / Новини / Архив / Майски дни на културата 2009

   

11 май - 24 май

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

11 май, понеделник

8.00 часа, параклис на Богословския факултет
Тържествено богослужение в прослава на светите братя Кирил и Методий, отслужено от проф. протопрезвитер д-р Николай Шиваров.

9.00 часа, Овална зала
Откриване на научна конференция на Факултета по класически и нови филологии на тема: ”Скандинавските езици днес”.

11.00 часа, Зала 1
Патронен празник на Факултета по педагогика, водосвет и честване на 70-годишнината на проф. Доно Василев.

13.00 часа, Аула на Богословския факултет
- Откриване на експозиция на издадените книги от преподавателите на Богословски факултет в периода май 2008 – май 2009 година.
- Встъпителна лекция от доц. д-р Иван Христов на тема: „Паламитските спорове през ХІV – ХV в. и тяхното отражение в средновековна България” в аулата на факултета.

15.00 часа, блок № 1, бул. „Цариградско шосе” № 125
Официално откриване на аудитория, на името на проф. дин Николай Генчев.

17.30 часа, Овална зала
Лекция на проф. Богдан Богданов в рамките на Frontisterium classicum.

19.00 часа, 65 аудитория
Откриване на Петото поредно издание на Дни на свободното слово, организирано от студентите на Факултета по журналистика и масова комуникация.

12 май, вторник

9.00 часа, Овална зала
Научна конференция на тема: ”Скандинавските езици днес” (продължение).

9.00 часа, Зала 1
Кръгла маса на Историческия факултет на тема: „Третото българско царство”.

17.30 часа, аудитория 8 на Богословския факултет
Флоровски четения във връзка с обявената от Богословски факултет Година на отец Георги Флоровски.

19.00 часа, 65 аудитория
Дни на свободното слово (продължение).

13 май, сряда

9.00 часа, Овална зала
Научна конференция на тема: “Скандинавските езици днес” (продължение).

17.00 часа, Овална зала
Кръгла маса на Историческия факултет, посветена на 130-годишнина от подписването на Търновската конституция.

17.30 часа, аудитория 8 на Богословския факултет
Представяне на книгата „Теориите на Нюман и Хернак за историческото развитие на християнството” на Константин Цицелков от издателите и преподаватели.

19.00 часа, 65 аудитория
Дни на свободното слово (продължение).

14 май, четвъртък

14.00 часа, музей “Земята и хората“
Честване на 45-годишнината на Лабораторията “Физика и техника на полупроводниците” към Физическия факултет и откриване на изложба.

19.00 часа, 65 аудитория
Дни на свободното слово (продължение).

15 май, петък

9.00 часа, Зала 1
Кирило-методиевски четения, посветени на 75-годишнината на проф. Ангелина Минчева-Игнатова от Факултета по славянски филологии.

9.30 часа, Овална зала
Откриване на XIX годишна среща на Европейската асоциация за обучение по журналистика (EJJD).

11.00 часа, Аула
Лекция на г-н Даниел Мариашин, изпълнителен вицепрезидент на “Б’ней Б’рит интернешънъл” на тема: “Лидерски пример: какво можем да научим от спасяването на българските евреи”.

13.30 часа, 63 зала
Кръгла маса на главните редактори на Философските научни издания.

16 май, събота

9.00 часа, Зала 1
Откриване на XII международна научна конференция на катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” към Факултета по журналистика и масова комуникация на тема: “Комуникация и цивилизации”. Кръгла маса на тема “Репортерство за различията”.

17.00 часа, Зала 1
Работна среща за създаване на мрежа от катедри по комуникация на Балканите – БАЛКАНКОМ.

19.30 часа, Ново театрално студио
Театър „@лма @лтер представя „Задушница – една възможна импровизация” – ПРЕМИЕРА.

17 май, неделя

9.00 часа, Зала 1
Международна научна конференция на тема: “Комуникация и цивилизации” (продължение).

18 май, понеделник

10.00 часа, Аула
Откриване на научната конференция на Факултета по славянски филологии на тема: ”Преходи и граници”.

9.00 часа, Овална зала
Симулативно състезание на студентите от специалност „Международни отношения” на Юридическия факултет.

10.30 часа, Аула
Връчване на наградата на ФСлФ за най-добра литературоведска книга за периода 2007-2009 г.

11.30 часа, Аула
Тържествено връчване на званието Доктор хонорис кауза на проф. Ронел Александър от Бъркли, САЩ.

14.00 часа, Овална зала
Лекция на проф. Мари-Франсоаз Нарси-Комб на тема: ”Общуването между социо-културните общности или илюзията за универсална комуникация”, организирана от Департамента за езиково обучение.

19 май, вторник

9.00 часа, Зала 1 и Зала 2
Научна конференция на тема: ”Преходи и граници” (продължение).

14.00 часа, Овална зала
Лекция на проф. Жан Нарси-Комб на тема: ”Срещи на културите – срещи на светогледи”, организирана от Департамента за езиково обучение.

16.00 часа, 59 аудитория
Дебюти на млади учени – асистенти и докторанти от Факултета по педагогика.

17.00 часа, Овална зала
Представяне на книгите на доайена на българската реторика проф. Йордан Ведър „Прозаична поезия, поетична проза”, „Пътят”, „Афоризми, закачки, размисли” и „Душата не остарява”.

19.30 часа, Ново театрално студио
Театър „@лма @лтер представя „Орфей или върни се в своя Ад, човече”.

20 май, сряда

9.00 часа, 130 аудитория на Химическия факултет
Откриване на научна конференция на млади химици – докторанти и студенти.

10.00 часа, Аула
Тържествено връчване на дипломите на Випуск 2008 г. на възпитаниците на Стопанския факултет.

21 май, четвъртък

9.00 часа, Аула
Празник на Философския факултет. Награждаване на преподаватели и студенти и тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от Випуск 2009 г.

9.00 часа, 130 аудитория на Химическия факултет
Научна конференция на млади химици – докторанти и студенти (продължение).

9.00 часа, Зала 1
Откриване на международна научна конференция, свързана с емиграцията на младите хора, организирана от Философския факултет.

9.00 часа, Овална зала
Международна научна конференция на тема: ”Философия, психиатрия и клинична психология”.

10.00 часа, Аула
Тържествена церемония по връчване дипломите на възпитаниците на Философския факултет от Випуск 2008 г.

13.00 часа, Аула
Тържествено връчване на дипломите на Випуск 2008 г. на възпитаниците на Историческия факултет.

19.30 часа, Ново театрално студио
Театър „@лма @лтер представя „Senza Speranza Art Group”.

22 май, петък

9.00 часа, Зала 1
Международна научна конференция, свързана с емиграцията на младите хора (продължение).

16.00 часа, 124 аудитория
Представяне на Руско-български речник (автори: С. Влахов, И. Червенкова, А. Липовска, Н. Делева, издателство “Астрел”, Москва), Руско-български речник (автори: Р. Чобанова, А. Тошева) и монографията “Руско-българската лексикография: традиции и тенденции” (автор: А. Липовска, УИ “Св. Кл. Охридски”).

18.00 часа, Зала 1
Представяне на сборника на Факултета по журналистика и масова комуникация ”bTV: Новата визия” и публична дискусия на тема: ”Телевизионната култура в България”.

19.30 часа, Ново театрално студио
Театър „@лма @лтер представя „Senza Speranza Art Group”.

24 май, неделя

ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Празнично шествие до паметника на светите братя Кирил и Методий.

Академично тържество в Аулата

  • Приветствие на Ректора проф. дин Иван Илчев.
  • Академично слово на проф. дфн Милена Кирова на тема: ”Книжовността” през ХХІ век”.
  • Награждаване на победителите в Третия национален литературен конкурс за стихотворение и разказ на фондация “Св. Климент Охридски”.
  • Награждаване на изявени студенти.
  • Музикална програма.
24mai2009