Начало / Новини / Архив / Климентови дни 2010

   

17 - 25 ноември 2010 г.

Програма

17 ноември

09:00 часа, Зала 1, Конференция „Апокрифи и канонични книги”, посветена на проф. Донка Петканова

09:30 часа, Конферентна зала, Международна научна конференция посветена на 125 години от сръбско-българската война – „Защитата на Съединението”

11:00 часа, Аула, Международен ден на Географските информационни системи

14.30 часа, Аула, Ректорат, Тържествена церемония по присъждане на почетното звание DOCTOR HONORIS CAUSA на проф. Жан-Пиер Декле

 

18 ноември

09:00 часа, Зала 1, Конференция „Агиографията в нашата библиотека”, посветена на юбилея на проф. Климентина Иванова

18:00 часа, Зала 1, Световен ден на философията

 

19 ноември

09:00 часа, Зала 1, Климентови четения за млади изследователи

13:30 часа, Конферентна зала, Преглед на преводаческата продукция в последните две години, организиран от Факултета по класически и нови филологии

 

22 ноември

8.30 часа, Биологически факултет, Младежка научна конференция “КЛИМЕНТОВИ ДНИ”

11:00 часа, Аула, Ректорат, Тържествено връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри на Физически факултет

14:00 часа, Аудитория 8, Богословски факултет, Кръгла маса на тема „Предизвикателствата на неохаризматичните религиозни движения”

18:30 часа, Конферентна зала, Ректорат, Вечер, посветена на поезията на Ханс Кристиан Андерсен

19:00 часа, Аудитория 65, Ректорат, Представяне на телевизия Алма Матер и проектите, по които работи

 

23 ноември

08:00 часа, Академичен параклис, Богословски факултет, Утреня с архиерейска св. Литургия

9.30 часа, Биологически факултет, Младежка научна конференция “КЛИМЕНТОВИ ДНИ”

10:00 часа, Академичен параклис, Богословски факултет, Тържествено връчване на дипломите на завършилите богослови

10:00 часа, Аула, Ректорат, Тържествено връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри на Факултета по педагогика

11:00 часа, Заседателна зала, Департамент за информация и усъвършенстване на учители, Тържествена церемония по връчване на свидетелства на учители-иноватори, придобили първа професионалноквалификационна степен

12:00 часа, Фоайе на Департамента за информация и усъвършенстване на учители, Благотворителна изложба на гл.ас. д-р Мариета Савчева

14:00 часа, Зала 1, Ректорат, Тържествена научна сесия по повод 20 години от възстановяването на Стопанския факултет

14:00 часа, Заседателна зала, ФНПП, Кръгла маса на тема „Подготовка на социалните педагози – компетенции и реализация”

16:00 часа, Академичен параклис, Богословски факултет, Официално представяне юбилеен сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов

 

24 ноември

10:00 часа, Аула, Ректорат, Тържествено връчване на дипломите на дипломантите от Стопански факултет

10:00 часа, Ден на отворените врати в Центъра за славяно-византийски приучвания „Проф. Иван Дуйчев”

 

25 ноември

08:00 часа, Академичен параклис, Богословски факултет, Утреня с архиерейска св. Литургия

10:00 часа, Литийно шествие на студенти и преподаватели до паметника на Св. Климент

17:30 часа, Аудитория 5, Богословски факултет, Традиционна Св. Климентова вечер на преподаватели и студенти