Начало / Университетът / Центрове / Национален център за полярни изследвания

   

 

Директор: Проф. дн Христо Пимпирев

polar@gea.uni-sofia.bg

logo-ncpi

 

Националният център за полярни изследвания (НЦПИ) е утвърден със заповед N РД 19-619/28.06.2007 г. на Ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски” като самостоятелно звено към Университета.

НЦПИ работи съвместно с Българският антарктически институт (БАИ), който е Национален оператор на дейността на България в Антарктида, като организират ежегодните антарктически експедиции и поддържат Българската научна база " Св. Климент Охридски" на остров Ливингстън, архипелага на Южните Шетландски острови.

В експедициите участие вземат специалисти в различни области: геология, геохимия, геофизика, метеорология, глациология, биология, медицина и др. Резултатите от тези научни изследвания са отпечатани в множество български и международни реномирани научни издания.

НЦПИ поддържа сътрудничество с антарктическите програми и работи по съвместни научни проекти с Испания, Великобритания, Русия, Германия, Турция, Аржентина, Бразилия, Чили, Южна Корея, Уругвай, Португалия, Монголия, САЩ и др.

Сайт: www.polarcenter-bg.com