Начало / Университетът / Центрове / Център за дистанционно обучение

   

Правилник за планирането, организацията и провеждането на дистанционна форма на обучение в СУ „Св. Климент Охридски”

Стратегия за развитието на електронното и дистанционното обучение в Софийския университет

ДИРЕКТОР на Центъра за дистанционно обучение – проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт

ЗАМ.-ДИРЕКТОР на Центъра за дистанционно обучение – доц. д-р Любка Алексиева

 

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ за дистанционно обучение:

Председател – доц. д-р Георги Вълчев - заместник-ректор по учебната дейност докторанти и продължаващо обучение

Членове:

Проф. д-р Румяна Пейчева- Форсайт – Факултет по педагогика

Проф. д-р Елиза Стефанова – Факултет по математика и информатика

Проф. дфн Оля Харизанова – Философски факултет

Проф. д-р Ренета Божанкова – Факултет по славянски филологии

Проф. д-р Стефан Цаковски - Факултет по химия и фармация

Доц. д-р Николай Нетов – Стопански факултет

Доц. д-р Любка Алексиева – Факултет по науки за образованието и изкуствата

Доц. д-р Александър Григоров – Директор на Университетския център за информационни и комуникационни технологии

Гл. ас. д-р Лили Грозданова – Исторически факултет

Елена Петрова – Главен финансист

д-р Елица Пелтекова - Технически сътрудник

 

e-mail: distance@uni-sofia.bg