Начало / Университетът / Административна структура / Главен секретар

   

ДЕТЕЛИНА ИЛИЕВА
стая 6
тел. 987 39 12, 9308 336
deti@admin.uni-sofia.bg