Начало / Студенти / Административно обслужване / Бланки за изтегляне

   

Ако ти трябва Уверение

Образец 3.1 Заявление за издаване на дубликат на диплома
Образец 3.2 Заявление за обучение по нова специалност
Образец 3.3 Заявление за възстановяване на студентски права
- отдел "Образователни дейности"
Образец 3.4 Заявление за възстановяване на студентски права
- сектор "Студенти"
Образец 3.5 Заявление за прекъсване на учебна година
Образец 3.6 Заявление за издаване на европейско дипломно приложениe
Образец 3.7 Заявление за отпускане на финансова помощ на учащи
(само редовна форма на обучение, държавна поръчка)
Образец 3.8 Application form for higher and post-graduate studies in Sofia University