Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Допълнителен прием за учебната 2023-2024 г. / Провеждане на конкурсните изпити / Платена форма на обучение (редовно и задочно)

   

Срокове за провеждане на кандидат-докторантския конкурс – конкурсните изпити за докторанти в платена форма на обучение се провеждат през цялата година, без м. юли, август и септември.

График за провеждане на кандидат-докторантските изпити по научни специалности – кандидатите се уведомяват с писмо от служител на съответния факултет на посочен адрес от тях на коя дата, в колко часа и в коя зала ще бъде проведен изпитът по специалност.

График за провеждане на кандидат-докторантските изпити по западни езици - учебна 2023/2024 г. - допълнителен прием

Програми на обявените научни специалности - програмите за конкурсните изпити са на разположение на кандидатите не по-малко от 60 дни преди провеждане на конкурсните изпити и се предоставят от съответния факултет.

Изисквания – Изпитът по специалността е писмен (продължителността на провеждане е 4 часа) и устен. Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко Мн. добър (4.50) и по западен език не по-малко от Добър (4.00)