Начало / Наука / Документи / Образци на документи

   
Образец 5.3 A Доклад и заповед за възлагане на дейности по проект на основание чл. 31 ал. 5 ВПРЗ
Образец 5.3 B Доклад и заповед за изплащане на възнаграждения по проект на основание чл. 31 ал. 5 ВПРЗ
Образец 5.3 C Доклад за сключване на договори с външни консултанти и технически сътрудници за изпълнение на задачи по научноизследователски проекти
Образец 5.3 Cа Доклад за сключване на договори с външни членове на научния колектив
за изпълнение на задачи по научноизследователски проекти
Образец 5.3 D Доклад за изплащане на възнаграждения на външни членове на научни колективи и на външни технически сътрудници,
заедно с приемо-предавателен протокол
Образец 5.17 D доклад и заповед за изплащане на възнаграждения за авторство на научни публикации, индексирани в световните бази данни Scopus и Web of Science
Образец 5.17 E доклад, декларация и договор за изплащане на възнаграждения за авторство на научни публикации, индексирани в световните бази данни Scopus и Web of Science