Начало / Университетът / Устойчиво развитие / Въглероден отпечатък 2022

   

ДАННИ ЗА ВЪГЛЕРОДНИЯ ОТПЕЧАТЪК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ за 2022 г.

 

Софийският университет се стреми да минимизира въздействието си върху околната среда чрез намаляване на образуваните от институцията емисии на парникови газове (ПГ). Инвентаризацията на парникови газове се счита за първа стъпка към разработването на ефективна стратегия за тяхното управление и компенсиране.

Извършва се в изпълнение на Плана за работа по опазването на околната среда и намаляване на последиците от климатичните промени, обвързани с постигане на висока ресурсна и енергийна ефективност (2022-2024) . Дейността покрива мерки 3.4 и 3.5 от т.1 „Повишаване на ресурсната – и в частност енергийната ефективност, при следване на принципите на кръговата, икономика и стимулиране на внедряването на нисковъглеродни, ресурсно ефективни мерки и интелигентни решения“ на Цел 1. „Кръгова и нисковъглеродна икономика“.

Използвани документи

Инвентаризацията на емисиите на парникови газове се изготвя в съответствие с приложимите ръководни принципи и международни методологии, адаптирани за образователни и научни институции, а именно:

- Standardised Carbon Emissions Reporting Framework – Version 3.0 – December 2022, на The Alliance for Sustainable Leadership in Education

https://www.eauc.org.uk/scef

- Carbon footprint assessment tool for universities: CO2UNV

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235255092100333X

Резултати за 2022

Извършената оценка представлява частична инвентаризация на емисиите от оперативната дейност на СУ и включва всички приложими категории емисии за обхват 1 и 2, спрямо насоките и правилата на GHG Protocol Corporate Standard. Това е първият въглероден отпечатък за Университета, който ще го провокира да събира необходимите данни в подходящ формат.

ТРАНСПОРТ

СЛУЖЕБНИ АВТОМОБИЛИ
Тип МПС Брой автомобили гориво Разход, л/100 км количество литър изминато разстояние км
мини бус - 8 места 9 дизел 12 18270 146800
автобус -20 места 1 дизел 15 3950 26300
леки автомобили 10 дизел 5 31520 630400
леки автомобили 6 бензин 7 27730 396100
товарни автомобили 3 дизел 15 1230 8200
градински трактор 1 дизел 6.7 500 7462
моторни шейни Антарктида 3 бензин 9,5 190 2000
общо 33 83390 1217262
ЛИЧНИ АВТОМОБИЛИ

Брой командировани

автомобили

гориво Разход на гориво количество литър изминато разстояние, км
490 дизел 4.6 18500 410000
392 бензин 6 19600 280000
74 газ 10 5900 59000
общо 956 общо 44000 749000

 

КОМАНДИРОВКИ СЪС САМОЛЕТ

държава брой град разстояние, км, еднопосочно
Австралия 2 Сидни през Лондон и Сингапур 19175
Австрия 28 Виена 818
Азербайджан 2 Баку през Варшава 3618
Антарктида 11 Буенос Айрес през Рим през Мюнхен 12050
Армения 1 Ереван през Варшава 3298
Белгия 28 Брюксел 1699
Босна и Херцеговина 6 Сараево през Виена

1772

 

Бразилия 2 Рио де Жанейро през Мюнхен 10693
Великобритания 17 Лондон 2016
Виетнам 1 Ханой през Истанбул и Сингапур 11363
Германия 47 Мюнхен 1097
Германия 51 Франкфурт 1383
Грузия 3 Тбилиси през Истанбул 1825
Гърция 9 Атина 525
Дания 1 Копенхаген 1638
Естония 2 Талин през Варшава 1906
Израел 3 Тел Авив 1553
Индия 3 Делхи през Доха 5577
Ирландия 8 Дъблин през Белград 2476
Исландия 3 Рейкявик през Мюнхен 3767
Испания 69 Мадрид 2255
Италия 78 Рим 895
Кабо Верде 2 Кабо Верде през Мюнхен и Бостън 5256
Канада 1 Торонто през Франкфурт 7718
Катар 1 Катар 3189
Кения 1 Найроби през Франкфурт 7697
Кипър 13 Ларнака 1242
Куба 1 Хавана през Мадрид 9695
Латвия 3 Рига през Мюнхен 2389
Литва 27 Вилнюс през Варшава 1906
Люксембург 5 Люксембург през Мюнхен 1526
Малта 5 Малта през Виена 2197
Нидерландия 1 Амстердам 1745
Норвегия 34 Осло през Мюнхен 2408
Оман 2 Оман през Мюнхен 3841
Полша 106 Варшава 1075
Португалия 53 Лисабон през Мюнхен 3075
Русия 8 Москва 1779
САЩ 1 Ню Йорк през Лондон 7588
Сенегал 1 Дакар, през Истанбул 5830
Сингапур 2 Сингапур, през Лондон 9157
Словакия 16 Братислава 776
Словения 14 Любляна през Цюрих 1743
Тайланд 1 Тайпе през Истанбул и Сингапур и 7789
Тунис 1 Тунис през Франкфурт 2868
Турция 2 Истанбул 505
Унгария 11 Будапеща, през Виена 631
Франция 75 Париж 1759
Хърватия 13 Загреб през Белград 679
Чехия 28 Прага 1066
Швейцария 29 Цюрих 1336
Швеция 4 Стокхолм през Мюнхен 2412
ЮАР 2 Йоханесбург през Франкфурт 10091
Южна Корея 2 Сеул през Мюнхен и Сингапур 15853
Япония 2 Токио през Виена 9951
Общо 833 228171

 

ЕНЕРГИЯ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Електрическата енергия, която ползва Софийския университет за район София се доставя от Електрохолд България (https://electrohold.bg/bg/), а за Университетските ботанически градини във Варна и Балчик ел. енергията се доставя от ЕНЕРГО-ПРО (https://www.energo-pro.bg/bg) .

Общото изразходвано количество ел. енергия за 2022 г. на Софийския университет е 4591840 kWh

Университетската научно-изследователска база на остров Ливингстън се захранва от електрическа енергия произведена от слънчеви панели – 9000 kWh

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

Всички сгради на територията на гр. София се отопляват с централно отопление, като топлинната енергия се доставя от Топлофикация София (https://toplo.bg/)

Общо за всички сгради е доставена топлинна енергия, произведена от природен газ в размер на 54795000 kWh

За отоплението на Учебно-научна база, Гюлечица и оранжериите на Университетски ботанически градини е използвана 30 000 л. нафта

ОТПАДЪЦИ

На цялата територия на Университета са разположени 34 бр. контейнери за битови отпадъци и 4 бр. контейнери за хартиени и пластмасови отпадъци с обем 1100 куб. м. За една седмица се извозват средно по 26700 кг. отпадък и 800 кг. отпадъци от разделно събиране. За извозването на битовите отпадъци до регламентирани сметища са сключени договори със съответните общини . Количеството битови отпадъци, които изхвърля университета за една година са в размер на 1335000 кг и 40000 кг отпадъци за рециклиране.

ВОДА

Водоснабдяването на всички сгради на Софийския университет се осъществява от водопроводни мрежи на съответните населени места. В София водата се доставя от Софийска вода (https://www.sofiyskavoda.bg/), като отпадните води се пречистват в пречиствателна станция Кубратово.

Изключение прави Университетската антарктическа база, която се захранва от собствен водоизточник.

Количеството вода за 2022 г. за всички сгради на университета е 271004 куб.м. или 271004000 литра

В Обхват 1 са включени емисиите от употребените горива в сградите на Университета, както и пътуванията със служебни автомобили. Не е изненада, че Обхват 2 представлява най-сериозният дял от въглеродния отпечатък. Университетът си набавя електрическа енергия предимно от съответното електроразпределително дружество на територията на приложимите сгради (София и Балчик). Сградният фонд на Университета е мащабен, като разгърнатата застроена площ е 280763 кв.м , а почти всички сгради се отопляват от енергия доставена от Топлофикация София, която работи с природен газ. Университетът не разполага с електрически автомобили, но предвид високия въглероден интензитет на електрическата мрежа, това за момента няма да бъде голямо подобрение в профила на емисиите.

В Обхват 3 съществуват 15 категории. За момента, инвентаризацията включва малка част от тях, но с времето ще разшири кръга на обхванати емисии.

Обхват 1   Емисии
тСО2е
Коментар
  Изгаряне на горива във фиксирани сградни инсталации (бойлери; турбини) 63.57 Нафта за отоплението на Учебно научна база Гюлечица и УБГ
Изтичане на рефрегеранти/агенти за охлаждане Няма налична информация
  Използване на служебни автомобили за командировка 220.72  
  ОБЩО 284.29  
Обхват 2      
  Електричество закупено 1938.67  
  Топлоенергия закупена 11189.22  
  Собствени ВЕИ ресурси 0 остров Ливингстън - соларни панели
  ОБЩО 13127.89  
Обхват 3      

 

 

Служебни пътувания за участие в срещи и конференции с превозни средства, които не са собственост на университета 91.08 Самолетни пътувания – командировки

 

 

Пътувания свързани с учебния процес, както и за участие в семинари и конференции с лични превозни средства 128.78 Командировки с лични автомобили
Отпадъци 596.58 Предимно изхвърлени на сметище
Потребление на вода 47.88
  ОБЩО 864.32

 

 

  ОБЩО - Обхват 1 & 2 13412.18  
  ОБЩО - Обхват 1 ,2 & 3 14276.50  

 

Емисионни фактори

В анализа и изчисленията са използвани следните емисионни фактори. При необходимост, са извършени преизчисления в мерните единици

Таблица 3: Емисионни фактори

Параметър

Емисионен

фактор

Единица Източник
Мини бус- дизел 0.20195

kgCO2e/км

 

DEFRA GHG reporting: conversion factors 2022 https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse- gas-reporting-conversion-factors-2022
Автобус/мини ван- дизел 0.25346 kgCO2e/км

DEFRA GHG reporting: conversion factors 2022

https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse- gas-reporting-conversion-factors-2022

Лек автомобил – дизел 0.16050 kgCO2e/км

DEFRA GHG reporting: conversion factors 2022

https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse- gas-reporting-conversion-factors-2022

Лек автомобил – бензин 0.19211 kgCO2e/км

DEFRA GHG reporting: conversion factors 2022

https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse- gas-reporting-conversion-factors-2022

Товарен автомобил

- дизел

0.59277 kgCO2e/км

DEFRA GHG reporting: conversion factors 2022

https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse- gas-reporting-conversion-factors-2022

LPG – газ 1.5571

kgCO2e/

литър

DEFRA GHG reporting: conversion factors 2022

https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse- gas-reporting-conversion-factors-2022

Полет със самолет – кратък, до 1100 км еднопосочно –

economy

0.18287

kgCO2e/

пасажер

км

 

DEFRA GHG reporting: conversion factors 2022

https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse- gas-reporting-conversion-factors-2022

Полет със самолет – дълъг, над 1100 км еднопосочно –

economy

0.20011

kgCO2e/

пасажер

км

DEFRA GHG reporting: conversion factors 2022

https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse- gas-reporting-conversion-factors-2022

Електрическа мрежа България 0.4222

kgCO2e/

kWh

European Environment Agency, Grid Emission Intensity

– Bulgaria (2017-2021 average) https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/co2- emission-intensity-13#tab-googlechartid_chart_11

Природен газ – отопление 0.20420

kgCO2e/

kWh

DEFRA GHG reporting: conversion factors 2022

https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse- gas-reporting-conversion-factors-2022

Нафта –отопление 2.11894

kgCO2e/

литър

DEFRA GHG reporting: conversion factors 2022

https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse- gas-reporting-conversion-factors-2022

Отпадъци – сметище 446.24

kgCO2e/

тон смет

DEFRA GHG reporting: conversion factors 2022

https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse- gas-reporting-conversion-factors-2022

Отпадъци -

рециклиране

21.294

kgCO2e/

тон смет

DEFRA GHG reporting: conversion factors 2022

https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse- gas-reporting-conversion-factors-2022

Потребление на вода (снабдяване) 0.17668

kgCO2e/

кубичен

метър

DEFRA GHG reporting: conversion factors 2022

https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse- gas-reporting-conversion-factors-2022

 

Пълният доклад на извършената инвентаризация можете да откриете ТУК .