Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Заявления за участия в конкурси за академични длъжности