Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет

   

 

София 1504, бул. Цар Освободител 15

Деканат:

телефон: 02 9876 292

02 9308 223

Отдел "Студенти"

телефон: 02 9308 523

Приемно време за студенти:

понеделник, сряда и петък: от 9.00 до 12.00 ч.

Вторник и четвъртък: от 13.00 до 16.00 ч.

Обедна почивка: от 12.00 ч. до 13.00 ч.

факс: 02 9463 022
интернет страница на ИФ www.clio.uni-sofia.bg

 

ГОРЕЩИ НОВИНИ

SU1

 

___________________________________________________________________________

Уважаеми колеги,

Най-учтиво каним всички студенти и преподаватели от Исторически факултет на тържественото откриване на академичната учебна 2023-2024 година, което ще се състои на 02.10.2023 г. от 12:00 ч. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“.

Откриване на академичната 2023-2024 година по специалности ще се проведе при следния график:

 • Специалност „История“ 12:00 ч. Аула

След официалната церемония ще бъдат раздадени студентските книжки на новоприетите студенти от специалност „История“ - първи курс.

 • Специалност „Археология“ 13:30 ч. 41А ауд.
 • Специалност „Етнология и културна антропология“ 13:30 ч. 40 ауд.
 • Специалност „История и география“ 14:00 ч. 23 ауд.
 • Специалност „История и философия“ 14:00 ч. 23 ауд.
 • Специалност „История и чужд език“ 14:00 ч. 23 ауд.
 • Специалност „Архивистика и документалистика“ 13:30 ч. 25 ауд.
 • Специалност „История и геополитика на Балканите“ 13:30 ч. 21А ауд.
 • Специалност „Хебраистика“ 13:30 ч. 82 ауд.

___________________________________________________________________________

Прием на магистри в Исторически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ за учебната 2023 – 2024 година.

Историческият факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ обявява прием за магистри за учебната 2023 – 2024 година.

Магистърски програми 2023/2024 г.

Приемът ще се извършва само през електронна платформа на адрес: https://hist.kmk.uni-sofia.bg.

През електронната система кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление за кандидатстване, попълнено в електронната система.
 2. Сканирано копие на дипломата за завършено висше образование. (Кандидатите, които очакват издаване на диплома, подават сканирана академична справка, в която трябва да са отразени средният успех от семестриалните изпити с посочен хорариум на часовете и също така успехът от държавните изпити. Завършилите СУ „Св. Кл. Охридски“ подават само уверение със среден успех от семестриалните изпити и успех от държавните изпити, издадено от отдел „Студенти“ на факултета.)Платена такса за участие в класирането (за всеки един изпит – 30 лв, заплаща се също от кандидатстващите без изпит.) Плащането на таксата се извършва в електронната система само по указаните в нея начини и наличните варианти за внасяне на таксата. Внесената такста не се възстановява.

При регистрацията документите се прикачат по указания в системата начин. Регистрацията е успешна, когато кандидатът е получил генериран входящ номер. Регистрацията се счита за валидна и се добива право за участие в класирането след одобрение на направения от кандидата запис с прикачени документи и получен входящ номер на регистрацията.

Подадените документи важат за кандидатстване едновременно за обучение със средства от държавния бюджет и за обучение срещу заплащане, както и за редовна и задочна форма, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на необходимите условия за класиране.

Електронната система за кандидат-магистри за магистърските програми на Исторически факултет ще бъде отворена от 17 юли до 15 септември 2023 г. /17.00 часа/ (само за платено обучение – до 21 септември 2023 г. /17.00 ч./).

Изпитът за прием по държавна поръчка ще се проведе на 18.09.2023 г.

При въпроси може да се обръщате към г-жа Емилия Харизанова (тел. 02/9308 279) и д-р Елена Ценкова (тел. 02/9308 223) и на електронни адреси eharizanova@clio.uni-sofia.bg; eharizanova63@gmail.com и etsenkova@admin.uni-sofia.bg

___________________________________________________________________________

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ОБЯВЯВА КОНКУРС

- за приемане на редовни и задочни докторанти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, за учебната 2023-2024 г. в съответствие с Решение № 441 от 22.06.2023 г. на Министерския съвет

Кандидатстване: 01.09.2023 г. - 31.10.2023 г.

___________________________________________________________________________

ВАЖНО!!!

Разписание на часовете за зимния семестър - бакалавърска степен, задочно обучение на уч. 2023/2024 г.

___________________________________________________________________________

По проект SUMMIT: Софийски университет - маркер за иновации и технологичен трансфер стартира дейност 3. 3. международно сътрудничество.

Заявления за участие ще се приемат до 15 число на всеки текущ месец.

Заявлението и писмото за предварително съгласие от приемащата страна да бъдат изпращани до имейл адрес kbobeva@clio.uni-sofia.bg.

___________________________________________________________________________