Начало / Университетът / Други звена / СУ-изкуство / Изложби и галерии

   

 

Галерия АЛМА МАТЕР

email: alma.mater.gallery@uni-sofia.bg

 

Галерист:
гл. ас. д-р Красимира Дренска,
катедра „Визуални изкуства“, ФНОИ

0.ALMA MATER GALLERY_LOGO

 

Адрес и пространство

Галерия „Алма Матер“ се намира в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с адрес: София, бул. „Цар Освободител“ 15. Входът е откъм ул. „Св. Климент Охридски“.

Галерия „Алма Матер“ се състои от две идентични помещения – остъклени пространства, разположени във фоайето на партера до входа в северното крило на сградата. Всяка част разполага с експозиционна площ по стените с размери 17 м. дължина х 4 м. височина, както и възможност за експониране на триизмерни работи за 20 бр. постаменти с различни размери.

Пространствата на галерия „Алма Матер“ са подходящи за експониране на самостоятелни и групови изложби с двуизмерни и пространствени произведения от различните сфери на съвременните визуални изкуства; кураторски проекти; експозиции с документален характер; както и на краткосрочни събития от различен характер (пърформанс, видеоарт, мултимедия и др.).

Галерия „Алма Матер“ не взема паричен наем за провеждането на изложби или краткосрочни изяви, но в случаите, когато се експонират кавалетни произведения на съвременните визуални изкуства, една работа, по преценка на автора, се дарява във вида, в който е била представена на изложбата. Произведението влиза във фонда на Факултета по изкуства за образованието и изкуствата на СУ. Попълват се документи за дарение по образец. Дарения не се правят в случай, че изложбата е с документи или с експонати с историческа стойност; изложбата е групова или по кураторски проект; изложбата или изявата е с краткосрочен характер; изложбата представя арт инсталации или творби от ефимерни и неподходящи за съхранение материали.

 

Условия за провеждане на изложби или краткосрочни изяви и събития

Всеки, който желае да кандидатства за провеждане на изложба в галерията, участва в конкурс, провеждащ се в края на настоящата календарна година. Заявки за конкурса се приемат от 1 до 30 ноември. При одобрение на заявката за изложба, тя се включва в календара със събития на галерията за следващата година.

Желаещите да провеждат краткосрочни изяви (представяне на книга, дискусия, видеопрожекция, пърформанс и др.) в пространствата на галерията могат да кандидатстват за това целогодишно, като селекцията за тях се провежда ежемесечно.

 

Кандидатурите се изпращат на служебния имейл на галерията alma.mater.gallery@uni-sofia.bg и трябва да включват следната информация:

• данни за организаторите или биография на автора/куратора на изложбата/изявата;

• название на изложбата/изявата и кратка концепция към него;

• фотографии и описание на основни параметри на експонатите;

• необходима експозиционна площ;

• предпочитан период за провеждане на изложбата/изявата;

• имейл и телефон за контакт.

Всичко това трябва да бъде включено в един PDF файл до 5 MB.

 

Одобряване на заявки

В първата половина на месец декември, всяка година, се прави селекция на изпратените кандидатури, като всеки подател се уведомява за резултатите по имейл, до края на месеца. Одобрените получават допълнителна информация за организацията на изложбата/изявата.

 

За повече информация:

Галерия „Алма Матер“ – Факултет по науки за образованието и изкуствата (uni-sofia.bg)

Facebook: https://www.facebook.com/thealmamatergallery/

Instagram: htps://www.instagram.com/alma.mater.gallery/