Начало / Новини / Новини и събития / Юбилейна изложба, посветена на 100-годишнината на специалност "Немска филология" и на нейния основател проф. д-р Константин Гълъбов

   
Юбилейна изложба, посветена на 100-годишнината на специалност "Немска филология" и на нейния основател проф. д-р Константин Гълъбов

В Централното фоайе в Ректората бе открита юбилейна изложба, посветена на 100-годишнината на специалност „Немска филология в Софийския университет и на нейния основател проф. д-р Константин Гълъбов.

Изложбата е организирана от Катедра „Германистика и скандинавистика“ към Факултета по класически и нови филологии със съдействието на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“.

1

На официалното откриване на изложбата гл. ас. Лилия Бурова от Катедра „Германистика и скандинавистика“ представи пред посетителите идеята на експозицията.

1-7

Изложените `19 табла проследяват историята на катедрата. Изложбата е фокусирана тематично върху важни етапи от миналото и настоящето на специалност "Немска филология".

1-9

Първата част е посветена на основателя на катедрата по германска филология (днес катедра „Германистика и скандинавистика“) проф. д-р Константин Гълъбов (1892–1980), който ръководи катедрата в първите 35 години от нейното съществуване: в периода от нейното основаване през 1923 г. до 1958 г. Проследяват се основните моменти от неговата професионална кариера и реализация, които дават ясна представа за неговия принос към развитието и утвърждаването на катедрата и специалност „Немска филология“ в Софийския университет.

1-3
1-4

Втората част на изложбата представя основни акценти от по-съвременната история на катедрата. На таблата се проследява не само дейността на преподавателския състав, но и на важното място на студентите германисти в живота на катедрата.

1-2

Експозицията може да бъде разгледана до 15 октомври 2023 г.

1-6
1-5
1-8