Начало / Новини / Новини и събития / В Софийския университет се проведе семинар „Въвеждане на теми за ЕС в училище“

   
В Софийския университет се проведе семинар „Въвеждане на теми за ЕС в училище“

В Заседателна зала 1 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе еднодневен семинар на тема „Въвеждане на теми за ЕС в училище“. Събитието е по проект Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на изучаването на теми, свързани с ЕС в началното и средното училище чрез цифрови и виртуални инструменти (EU PETR)“ (ERASMUS +, Jean Monnet Action).

В семинара взеха участие директори на училища, директори на детски градини и главни учители от цялата страна, а също и представители на Министерството на образованието и науката и Регионалния инспекторат по образованието. Семинарът се излъчваше онлайн „на живо“ чрез разработена по проекта платформа, в която към момента са регистрирани 715 потребители.

Проектът Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на изучаването на теми, свързани с ЕС в началното и средното училище чрез цифрови и виртуални инструменти (EU PETR)“ (ERASMUS +, Jean Monnet Action) се ръководи от Философския факултет на СУ в тясно сътрудничество с водещи специалисти от други факултети и структури на Университета като Факултета по педагогика и Департамента за информация и усъвършенстване на учители.

Проектът цели да насърчи представители на академичната общност, обучители на учители, учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап, бъдещи учители и библиотекари да обменят вече натрупания положителен опит в областта на знанията за ЕС и специфични методически подходи към преподаването им в условията на началното и средното образование. Ще бъдат натрупани и изпробвани в практиката нови добри примери с помощта на различни технологии за виртуализация на комуникационните канали.

jm_school

Проектът се основава на повишаване на качеството и въвеждане на иновативни промени в университетската подготовка и квалификацията на учителите по отношение на знанията за ЕС чрез прилагане на ИКТ в преподаването им в началните и средни училища в България.

Предвижда се проектът да въздейства основно на следните нива – подобряване качеството на преподаване и учене; повишаване на интереса към изучаване на теми, свързани с ЕС в началните и средни училища в страната, както и в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като цяло; задълбочаване на познанията за ЕС, постигнато чрез участие в мрежи и онлайн сътрудничество между учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап на образование, обучители на учители, преподаватели във висшето образование и библиотечни дейци; включване на библиотекарите в процеса на събиране, съхраняване и управление на информация, свързана с ЕС чрез подходящи ИКТ инструменти.

Повече за проекта можете да видите тук

Уеб адрес на ресурсите http://blog.phls.uni-sofia.bg/

За връзка с екипа по проекта: jm-schools@phls.uni-sofia.bg