Начало / Новини / Новини и събития / Тържествено откриване на лабораторен комплекс кампус „Лозенец“

   
Тържествено откриване на лабораторен комплекс кампус „Лозенец“

На 11 декември 2023 г. се състоя тържественото откриване на научноизследователския комплекс „Лозенец“, който обединява дейността на учените от два факултета на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ - Факултета по химия и фармация и Физическия факултет. Кампус „Лозенец“ с ръководител чл.-кор. проф. Тони Спасов е един от трите лабораторни комплекса на Център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии.

Официални гости на събитието бяха ректорът на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев, заместник-министърът на иновациите, икономиката и растежа проф. Георги Ангелов, кметът на Район Лозенец Константин Павлов, заместник-кметът на Район Лозенец Михал Сотиров, заместник-изпълнителният директор Изпълнителна агенция „Програма за образование“ Иван Попов, ректорът на Техническия университет проф. Иван Кралов, проф. Пламен Стефанов – ръководител на проекта, акад. Хаджииванов, председател на Управителния съвет, преподаватели и гости.

17

Събитието бе открито от чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов, който приветства всички присъстващи и посочи, че това е хубав ден, свързан със завършването на един етап от изграждането на един от кампусните центрове към проекта Център за върхови постижения – „Мехатроника и чисти технологии“. Той посочи, че това е бил един нелек проект, но крайният резултат е нещото, което ги е водило през цялото време. Според чл.-кор. Тони Спасов проектът ще се развие и следващата му фаза ще е още по-ефективна по отношение на сътрудничество и качествените научни резултати.

13

По думите му с екипа му са се стремили в научната си програма да работят в полза на обществото и икономиката – научните области са и в посока околна среда, към ефективно съхранение, разпределение и използване на енергия и др. Това са основните теми, с които Софийският университет участва в този проект чрез Факултета по химия и фармация и Физическия факултет, посочи чл.-кор. Тони Спасов и допълни, че тези научни теми отговарят и на едно традиционно силно научно направление в Алма матер, изцяло в сътрудничество с българската академична среда и други университети. С колегите му се надяват се да бъдат полезни и в бъдеще, това ще зависи до голяма степен и на съдействието, което получават и от външни институции и доколко ще успеят да задържат интереса на бизнеса.

15

Проф. Спасов изрази своята благодарност към управленския екип на целия проект, на Кампус „Лозенец“, на ректорското ръководство на Софийския университет и всички институции и хора, съдействали за реализирането на проекта.

18

Проф. Георги Ангелов, заместник-министър на иновациите, икономиката и растежа, отбеляза, че това е поредна стъпка от голямата инициатива за изграждането на центрове за върхови постижения и хубавото е, че всички предвидени лабораторни комплекси се изграждат и се вижда устойчивост. Той посочи, че в министерството има възможност за надграждане на започнатото и се върви към изграждане на допълнителни механизми за стимулиране на иновациите под формата на финансови стимули, които да въздействат в приоритетите за страната – отбрана, чипове, Космос, изкуствен интелект, металургия, машиностроене, медицински и биоприложения. Той пожела да поддържат този темп и да регистрират още бъдещи успехи.

19

Ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев изрази радостта си да присъства на този заключителен етап от проекта и превръщането му в устойчив изследователски път в полза на науката и обществото. Ректорът изрази надеждата си в следващите години с помощта на Министерството на иновациите, икономиката и растежа да се постигне тази устойчивост и подчерта, че Кампус „Лозенец“ се оформя като модерен европейски кампус, което дава съвършено различна визия и ни нарежда в челните търсения на съвременния свят. Ректорът благодари на целия екип и пожела на добър час и да вървим по пътя на споделените ресурси, споделените изследователски екипи, защото това се очаква, ако искаме да вървим напред като общество и да даваме път на младите хора, създавайки такъв тип структури.

21

Заместник-изпълнителният директор Изпълнителна агенция „Програма за образование“ Иван Попов посочи, че програмен период 2014-2020 е бил първият, в който България е имала самостоятелна оперативна програма за наука и образование. По думите му може би в последните десетилетия никога не е бил заделян такъв значителен ресурс– 430 милиона лева са били инвестирани в създаването на мрежата от 16 центъра за върхови постижения и центрове за компетентност и те вече се припознават като гръбнака на научно-изследователската структура в България. Според Иван Попов през изминалите години екипите по проектите са натрупали много административен опит. Центърът по мехатроника и чисти технологии заема водещо място с назначаването на международни учени и млади учени, каза той и изтъкна значението за страната на развитието на тези структури и в следващите години с фокус развитието на върхови научни изследвания.

22

Кметът на район „Лозенец“ Константин Павлов не скри вълнението си, че е част от това събитие, тъй като е присъствал и на първата копка, а сега вижда края на положените усилия. Той посочи, че за района е важно, че на територията на „Лозенец“ се появи едно ново, европейски изглеждащо място. „Това е важно, защото по това се познават в днешно време успешните общества. Те привличат хора, привличат капитали, технологии, нови идеи.“ Константин Павлов обърна внимание и върху оборудването в лабораториите и изрази възхищението си от свършената работа.

23

Ректорът на Техническия университет в София проф. Иван Кралов честити на всички новата придобивка и добави, че този проект е направил няколко неща още от самото начало. Първо, синергия между редица институти на БАН, университети, партньори и най-вече бизнеса. По думите на проф. Кралов резултатите от този проект са редица млади изследователи, при това най-добрите, първенците на випуските, които остават тук, работят, усвояват новата техника и новите технологии, така че да могат в утрешния ден да ги трансферират реално към обществото, към регионите и бизнеса. Проф. Кралов обърна внимание и на положените усилия на всички, които доведоха до тези резултати. „Резултати, които ще ни позволят не само да имаме нови знания, не само да обучаваме на върхови технологии, на инженерни решения, но също така да научим младите на една нова култура. Култура, в която да се работи за доброто на обществото, за добруването между народите, и за благото на всички нас“, каза проф. Кралов и пожела „На добър час!“.

24

Проф. Пламен Стефанов, ръководител на проекта, не скри вълнението си да присъства на откриването на Лабораторния комплекс. Той добави, че вълнението му се дължи и на това, че е възпитаник на Физическия факултет и за него е радостно, че университетът разширява възможностите си да прави голяма наука в модерни, съвременни лаборатории. Проф. Стефанов специално поздрави колегите си от Софийския университет, които въпреки големите трудности и проблеми успяха да се справят и да изградят модерните лаборатории. Той изрази надеждата си тук да се издигне още повече нивото на българската наука и пожела успех.

25

Поздрав поднесе и акад. Хаджииванов, председател на Управителния съвет, припомни, че преди 7-8 години, когато са започнали да подготвят изграждането на Центровете за върхови постижения, не са и мечтали за такива постижения, а днес вече са факт. Той изрази надеждата си постигнатите резултати да бъдат изключително полезни за развитието най-вече на младите учени.

26

Церемонията продължи с разрязване на лента пред сградата на Кампус „Лозенец“, а присъстващите имаха възможност да разгледат лабораторния комплекс.

27

Кампус „Лозенец“ се състои от 13 лаборатории, снабдени с уникално за страната оборудване, като 6 са разположени в обновената сграда, а останалите 7 - в сградите на двата факултета. Обновяването на сградата и закупуването на оборудването са осъществени по проект BG05M2OP001-1.001-0008-С01 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

9

Специфичната инфраструктура на кампус „Лозенец“ с обща площ 1000 кв. м. е фокусирана върху провеждането на изследвания главно в областта на чистите технологии. В него се разработват технологии за създаване и анализ на нови материали с приложение в ключови за зеления преход направления като контрол на чистотата на околната среда и съхраняването на енергия.

1

Кампусът представлява модерна база, която може да бъде използвана както за подпомагане на бизнеса с иновации за развитие на кръгова икономика и нисковъглеродно производство, така и за подготовка на млади изследователи в приоритетните за България области съгласно разработената от Министерството на иновациите и растежа Стратегия за интелигентна специализация 2021-2027.

10